Lista obserwacji drużyny

#teamśnieguła : Krzysztof Tabernacki
Liczba gatunków: 189

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 71 2846779 2019.02.09 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3023326 2019.02.17 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 37 2865923 2019.02.17 mapa
X bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 3002055 2019.03.30 mapa
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X ohar, Tadorna tadorna 5 3090122 2019.04.20 mapa
X mandarynka, Aix galericulata 10 3014743 2019.03.12 mapa
X świstun, Mareca penelope 71 2947319 2019.03.17 mapa
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 3 2996491 2019.03.28 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 428 2846750 2019.02.09 mapa
X rożeniec, Anas acuta 1 3017763 2019.03.02 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X płaskonos, Spatula clypeata 9 3002001 2019.03.30 mapa
X krakwa, Mareca strepera 7 3029570 2019.04.06 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 7 3002059 2019.03.30 mapa
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 48 2919201 2019.03.07 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 9 3002123 2019.03.30 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 62 2846764 2019.02.09 mapa
bielaczek, Mergellus albellus
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 74 2846755 2019.02.09 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix
X przepiórka, Coturnix coturnix 1 3194554 2019.05.11 mapa
X bażant, Phasianus colchicus 68 2833688 2019.02.03 mapa
nur rdzawoszyi, Gavia stellata
nur czarnoszyi, Gavia arctica
lodowiec, Gavia immer