Lista obserwacji drużyny

Adam Anuszkiewicz : Adam Anuszkiewicz
Liczba gatunków: 55

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 4 2986811 2019.01.20 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
gęś białoczelna, Anser albifrons
gęś mała, Anser erythropus
gęgawa, Anser anser
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 6 2915689 2019.03.05 mapa
świstun, Mareca penelope
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 4 2790657 2019.01.13 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 2985485 2019.03.23 mapa
X rożeniec, Anas acuta 1 2835163 2019.02.03 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X płaskonos, Spatula clypeata 2 3102308 2019.04.22 mapa
X krakwa, Mareca strepera 1 2790774 2019.01.13 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
cyranka, Spatula querquedula
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 1 3524930 2019.09.09 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
czernica, Aythya fuligula
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 17 2790658 2019.01.13 mapa
X bielaczek, Mergellus albellus 2 2819194 2019.01.27 mapa
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 2 2790656 2019.01.13 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus