Lista obserwacji drużyny

Jan Rapczyński : Jan Rapczyński
Liczba gatunków: 90

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 4 2813817 2019.01.24 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
gęś białoczelna, Anser albifrons
gęś mała, Anser erythropus
gęgawa, Anser anser
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
mandarynka, Aix galericulata
X świstun, Mareca penelope 4 3020317 2019.03.31 mapa
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 4 3020314 2019.03.31 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 207 2813815 2019.01.24 mapa
X rożeniec, Anas acuta 1 2840693 2019.02.06 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
płaskonos, Spatula clypeata
X krakwa, Mareca strepera 2 3020319 2019.03.31 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 3 3148841 2019.04.26 mapa
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 4 3020318 2019.03.31 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 12 2857202 2019.02.07 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
gągoł, Bucephala clangula
bielaczek, Mergellus albellus
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 52 2813816 2019.01.24 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix