Lista obserwacji drużyny

Tymon Świtała : Świtała Tymon
Liczba gatunków: 97

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 2 2806098 2019.01.17 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
X gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 2872451 2019.02.18 mapa
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
gęś białoczelna, Anser albifrons
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 2 2980169 2019.03.24 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 40 2806077 2019.01.17 mapa
świstun, Mareca penelope
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 1 2823621 2019.01.28 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 2799462 2019.01.14 mapa
X rożeniec, Anas acuta 2 2806152 2019.01.19 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
płaskonos, Spatula clypeata
krakwa, Mareca strepera
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
cyranka, Spatula querquedula
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 1 2980166 2019.03.24 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 2 2914095 2019.03.04 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 4 2799540 2019.01.14 mapa
X bielaczek, Mergellus albellus 1 2806149 2019.01.19 mapa
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 12 2799541 2019.01.14 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix