Lista obserwacji drużyny

Mazowiecki Park Krajobrazowy : Przemysław Stolarz
Liczba gatunków: 124

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 12 2810145 2019.01.22 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 5 2858539 2019.02.14 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 9 3129071 2019.04.28 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 12 2845972 2019.02.09 mapa
świstun, Mareca penelope
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 14 2790101 2019.01.13 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 636 2790102 2019.01.13 mapa
rożeniec, Anas acuta
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X płaskonos, Spatula clypeata 4 2986410 2019.03.25 mapa
krakwa, Mareca strepera
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
cyranka, Spatula querquedula
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 1 3045299 2019.04.08 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 2 2986399 2019.03.25 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 5 2790106 2019.01.13 mapa
bielaczek, Mergellus albellus
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 15 2782078 2019.01.10 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus