Lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka
Liczba gatunków: 139

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 97 2850566 2019.02.10 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 4 2762268 2019.01.01 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 6 2920716 2019.03.07 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 33 2850564 2019.02.10 mapa
X świstun, Mareca penelope 1 3571694 2019.09.29 mapa
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 17 2820180 2019.01.27 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 789 2762259 2019.01.01 mapa
rożeniec, Anas acuta
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
płaskonos, Spatula clypeata
X krakwa, Mareca strepera 4 3057321 2019.04.12 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 4 2985723 2019.03.24 mapa
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 30 2920700 2019.03.07 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 5 3001182 2019.03.30 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 20 2831432 2019.02.02 mapa
bielaczek, Mergellus albellus
X szlachar, Mergus serrator 1 2831434 2019.02.02 mapa
X nurogęś, Mergus merganser 37 2762249 2019.01.01 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix
przepiórka, Coturnix coturnix
X bażant, Phasianus colchicus 25 2887705 2019.02.24 mapa