Lista obserwacji drużyny

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas
Liczba gatunków: 178

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 63 2792843 2019.01.13 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
X gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 2905706 2019.03.02 mapa
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 1 2905707 2019.03.02 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 11 3029914 2019.04.06 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X ohar, Tadorna tadorna 1 3036437 2019.04.07 mapa
X mandarynka, Aix galericulata 3 2961154 2019.03.20 mapa
X świstun, Mareca penelope 11 3426048 2019.07.27 mapa
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 50 2792839 2019.01.13 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 51 2770571 2019.01.03 mapa
X rożeniec, Anas acuta 1 3571408 2019.09.28 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X płaskonos, Spatula clypeata 4 3058339 2019.04.13 mapa
X krakwa, Mareca strepera 6 3029908 2019.04.06 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 8 3036326 2019.04.07 mapa
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 33 2943728 2019.03.16 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 7 2943730 2019.03.16 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 84 2788275 2019.01.12 mapa
X bielaczek, Mergellus albellus 5 2788274 2019.01.12 mapa
X szlachar, Mergus serrator 1 2831367 2019.02.02 mapa
X nurogęś, Mergus merganser 120 2788273 2019.01.12 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix
przepiórka, Coturnix coturnix
X bażant, Phasianus colchicus 9 2834314 2019.02.03 mapa
nur rdzawoszyi, Gavia stellata
nur czarnoszyi, Gavia arctica
lodowiec, Gavia immer
nur białodzioby, Gavia adamsii
perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3136198 2019.04.30
X perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 3029904 2019.04.06 mapa
X perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 3029906 2019.04.06 mapa