Lista obserwacji drużyny

Staszek Łubieński : Stanisław Łubieński
Liczba gatunków: 149

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 9 2808531 2019.01.14 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
X gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 2794035 2019.01.14 mapa
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 4 2794037 2019.01.14 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 1 3014270 2019.03.31 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 4 2924498 2019.03.09 mapa
świstun, Mareca penelope
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 7 2952192 2019.03.17 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2767747 2019.01.03 mapa
X rożeniec, Anas acuta 1 2847787 2019.02.09 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
płaskonos, Spatula clypeata
X krakwa, Mareca strepera 3 2847791 2019.02.09 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 2 3003864 2019.03.30
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 17 2916625 2019.03.06 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 3 3014263 2019.03.31 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 2 2847770 2019.02.09 mapa
bielaczek, Mergellus albellus
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 39 2767748 2019.01.03 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix
przepiórka, Coturnix coturnix
X bażant, Phasianus colchicus 2 2801537 2019.01.19 mapa
nur rdzawoszyi, Gavia stellata