Lista obserwacji drużyny

Maciej Zet : Maciej Zengel
Liczba gatunków: 162

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 76 2789593 2019.01.13 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
X gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 2796712 2019.01.17 mapa
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 4 2796713 2019.01.17 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 102 2865153 2019.02.17 mapa
X bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 3001315 2019.03.30 mapa
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 10 2791476 2019.01.13 mapa
X świstun, Mareca penelope 3 2789591 2019.01.13 mapa
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 16 2789590 2019.01.13 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 211 2774758 2019.01.06 mapa
X rożeniec, Anas acuta 4 2815002 2019.01.25 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X płaskonos, Spatula clypeata 13 3000749 2019.03.30 mapa
X krakwa, Mareca strepera 7 2843456 2019.02.08 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 3 3001317 2019.03.30 mapa
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 115 2914867 2019.03.05 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 19 2960517 2019.03.20 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 82 2774759 2019.01.06 mapa
X bielaczek, Mergellus albellus 2 2789575 2019.01.13 mapa
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 102 2774760 2019.01.06 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
X kuropatwa, Perdix perdix 1 2927171 2019.03.10
X przepiórka, Coturnix coturnix 1 3194944 2019.05.11 mapa
X bażant, Phasianus colchicus 19 2774761 2019.01.06 mapa
nur rdzawoszyi, Gavia stellata
nur czarnoszyi, Gavia arctica
lodowiec, Gavia immer
nur białodzioby, Gavia adamsii
perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 2819951 2019.01.27 mapa
X perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 29 2960518 2019.03.20 mapa
X perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 2960519 2019.03.20