Lista obserwacji drużyny

#teamCzajnik | Psubraty : Przemyslaw Gumulka
Liczba gatunków: 134

? Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
zaganiacz blady, Iduna pallida
aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
świergotek stepowy, Anthus godlewskii
sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
mewa popielata, Larus smithsonianus
rybaczek srokaty, Ceryle rudis
mewa ochocka, Larus schistisagus
drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
X łabędź niemy, Cygnus olor 16 2790746 2019.01.13 mapa
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
X gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 2803250 2019.01.17 mapa
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X gęś białoczelna, Anser albifrons 4 2796890 2019.01.17 mapa
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser 13 2921573 2019.03.08 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
X mandarynka, Aix galericulata 4 2923474 2019.03.09 mapa
świstun, Mareca penelope
świstun amerykański, Mareca americana
X cyraneczka, Anas crecca 8 2790633 2019.01.13 mapa
X krzyżówka, Anas platyrhynchos 126 2786507 2019.01.12 mapa
X rożeniec, Anas acuta 1 2842178 2019.02.07 mapa
cyranka modroskrzydła, Spatula discors
płaskonos, Spatula clypeata
X krakwa, Mareca strepera 1 2800108 2019.01.19 mapa
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Spatula querquedula 1 3282556 2019.06.01 mapa
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina 10 2921574 2019.03.08 mapa
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula 1 3136336 2019.04.30 mapa
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula 21 2786543 2019.01.12 mapa
X bielaczek, Mergellus albellus 1 2790636 2019.01.13 mapa
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser 5 2786601 2019.01.12 mapa
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Lyrurus tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix
przepiórka, Coturnix coturnix
X bażant, Phasianus colchicus 5 2784554 2019.01.11 mapa
nur rdzawoszyi, Gavia stellata
nur czarnoszyi, Gavia arctica