Pełna lista obserwacji drużyny

Sławomir Kasjaniuk : Sławomir Kasjaniuk

Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3546378 2019.09.17 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 2 3546381 2019.09.17 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3546382 2019.09.17 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 3546383 2019.09.15 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 15 3521073 2019.09.08 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3403167 2019.06.23 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3403165 2019.06.19 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3403166 2019.06.19 mapa
zaganiacz, Hippolais icterina 1 3317886 2019.06.09 mapa
dzięciołek, Dryobates minor 1 3317887 2019.06.09 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 3317884 2019.06.07 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 9 3317878 2019.05.31 mapa
łyska, Fulica atra 1 3317879 2019.05.31 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3317880 2019.05.31 mapa
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 3317881 2019.05.31 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3317882 2019.05.31 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 10 3559653 2019.05.31 mapa
łyska, Fulica atra 1 3559655 2019.05.31 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3559657 2019.05.31 mapa
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 3559658 2019.05.31 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3559659 2019.05.31 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3317877 2019.05.30 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3559645 2019.05.30 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3317851 2019.05.24 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 3317852 2019.05.24 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3317853 2019.05.24 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3317855 2019.05.24 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3317856 2019.05.24 mapa
oknówka, Delichon urbicum 4 3317857 2019.05.24 mapa
jerzyk, Apus apus 7 3317858 2019.05.24 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3317859 2019.05.24 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 3317860 2019.05.24 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3317861 2019.05.24 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3317862 2019.05.24 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3317863 2019.05.24 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 3 3317864 2019.05.24 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3317865 2019.05.24 mapa
gąsiorek, Lanius collurio 1 3317866 2019.05.24 mapa
łyska, Fulica atra 9 3317867 2019.05.24 mapa
łyska, Fulica atra 6 3317868 2019.05.24 mapa
łyska, Fulica atra 9 3317874 2019.05.24 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3317875 2019.05.24 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3317876 2019.05.24 mapa
nurogęś, Mergus merganser 1 3559587 2019.05.24 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3559591 2019.05.24 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3559593 2019.05.24 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3559596 2019.05.24 mapa
dymówka, Hirundo rustica 1 3559600 2019.05.24 mapa
jerzyk, Apus apus 1 3559602 2019.05.24 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3559605 2019.05.24 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 3559607 2019.05.24 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3559609 2019.05.24 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3559612 2019.05.24 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3559613 2019.05.24 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 4 3559625 2019.05.24 mapa
gąsiorek, Lanius collurio 1 3559627 2019.05.24 mapa
łyska, Fulica atra 7 3559637 2019.05.24 mapa
łyska, Fulica atra 15 3559641 2019.05.24 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3559642 2019.05.24 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3559643 2019.05.24 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3214821 2019.05.12 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3214822 2019.05.12 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 3214823 2019.05.12 mapa
łyska, Fulica atra 6 3214825 2019.05.12 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3214826 2019.05.12 mapa
kos, Turdus merula 1 3214827 2019.05.12 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 7 3214773 2019.05.11 mapa
łyska, Fulica atra 6 3214777 2019.05.11 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3214781 2019.05.11 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3214782 2019.05.11 mapa
rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 3214783 2019.05.11 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 3214784 2019.05.11 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3214785 2019.05.11 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3214787 2019.05.11 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 2 3214793 2019.05.11 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 3214797 2019.05.11 mapa
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 3214838 2019.05.11 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3214908 2019.05.11 mapa
jerzyk, Apus apus 10 3183500 2019.05.08 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3179170 2019.05.07 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3179169 2019.05.06 mapa
oknówka, Delichon urbicum 2 3179171 2019.05.04 mapa
dymówka, Hirundo rustica 1 3179172 2019.05.04 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 3133453 2019.04.29 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 3157994 2019.04.29 mapa
łyska, Fulica atra 1 3157995 2019.04.29 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 3157997 2019.04.29 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3158000 2019.04.29 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3158001 2019.04.29 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3133449 2019.04.27 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3133450 2019.04.27 mapa
jerzyk, Apus apus 6 3158021 2019.04.27 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3158028 2019.04.27 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3108581 2019.04.24 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3102793 2019.04.21 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3102794 2019.04.21 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3102795 2019.04.21 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3102796 2019.04.21 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3102797 2019.04.21 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3102798 2019.04.21 mapa
głowienka, Aythya ferina 3 3102799 2019.04.21 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 2 3102800 2019.04.21 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 3102801 2019.04.21 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3102802 2019.04.21 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3102803 2019.04.21 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3102804 2019.04.21 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 2 3099728 2019.04.20 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3099729 2019.04.20 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3102786 2019.04.20 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3102787 2019.04.20 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3102789 2019.04.20 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3102790 2019.04.20 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3102791 2019.04.20 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3102792 2019.04.20 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3099701 2019.04.18 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 2 3099702 2019.04.18 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3099703 2019.04.18 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 3099704 2019.04.18 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 3099725 2019.04.18 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 3099726 2019.04.18 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3099692 2019.04.17 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3099693 2019.04.17 mapa
łyska, Fulica atra 2 3099694 2019.04.17 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3072911 2019.04.16 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3072912 2019.04.16 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3072950 2019.04.16 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3070317 2019.04.15 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3070322 2019.04.15 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3070332 2019.04.14 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3070334 2019.04.14 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3070358 2019.04.14 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3070359 2019.04.14 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 3070360 2019.04.14 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 3070437 2019.04.14 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3070438 2019.04.14 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3070447 2019.04.13 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3057167 2019.04.12 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3056460 2019.04.11 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3056462 2019.04.11 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3056463 2019.04.11 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3056464 2019.04.11 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3056465 2019.04.11 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3056466 2019.04.11 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3056467 2019.04.11 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3056469 2019.04.11 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 3054395 2019.04.10 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 3054396 2019.04.10 mapa
zięba, Fringilla coelebs 3 3054397 2019.04.10 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3018687 2019.04.01 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 4 2970859 2019.03.17 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 2970860 2019.03.17 mapa
czyż, Spinus spinus 2 2970862 2019.03.17 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 2970863 2019.03.17 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 2970864 2019.03.17 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2970865 2019.03.17 mapa
kos, Turdus merula 1 2970866 2019.03.17 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 60 2947119 2019.03.16 mapa
nurogęś, Mergus merganser 1 2947133 2019.03.16 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 2947134 2019.03.16 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2947135 2019.03.16 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2928825 2019.03.10 mapa
grzywacz, Columba palumbus 1 2928826 2019.03.10 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 6 2928850 2019.03.10 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 9 2928852 2019.03.10 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 2928854 2019.03.10 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2928858 2019.03.10 mapa
łyska, Fulica atra 2 2928862 2019.03.10 mapa
łyska, Fulica atra 5 2928871 2019.03.10 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 3 2928874 2019.03.10 mapa
mewa siwa, Larus canus 1 2928877 2019.03.10 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 2928880 2019.03.10 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 8 2928883 2019.03.10 mapa
kos, Turdus merula 2 2922003 2019.03.08 mapa
kos, Turdus merula 2 2919983 2019.03.07 mapa
grzywacz, Columba palumbus 2 2928887 2019.03.07 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2918674 2019.03.03 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2918675 2019.03.03 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2918676 2019.03.03 mapa
kos, Turdus merula 1 2918684 2019.03.03 mapa
czyż, Spinus spinus 2 2918685 2019.03.03 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2918686 2019.03.03 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 5 2918698 2019.03.03 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 2918702 2019.03.03 mapa
kos, Turdus merula 2 2918649 2019.03.02 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 2918650 2019.03.02 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2918651 2019.03.02 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 2918652 2019.03.02 mapa
czyż, Spinus spinus 2 2918653 2019.03.02 mapa
grzywacz, Columba palumbus 1 2918669 2019.03.02 mapa
kos, Turdus merula 1 2918670 2019.03.02 mapa
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 2918671 2019.03.02 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2918672 2019.03.02 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 8 2918673 2019.03.02 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 1 2929200 2019.02.23 mapa
kos, Turdus merula 2 2869764 2019.02.17 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 4 2869766 2019.02.17 mapa
sójka, Garrulus glandarius 4 2869801 2019.02.17 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 5 2869802 2019.02.17 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2869807 2019.02.17 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2869919 2019.02.17 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 4 2869920 2019.02.17 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 29 2869921 2019.02.17 mapa
kos, Turdus merula 1 2869922 2019.02.16 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2869923 2019.02.16 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 4 2869924 2019.02.16 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 2869925 2019.02.16 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2869926 2019.02.16 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 2869927 2019.02.16 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 4 2869938 2019.02.16 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 4 2869939 2019.02.16 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2857503 2019.02.01 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 2857496 2019.01.27 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 2857497 2019.01.27 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2857498 2019.01.27 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 5 2857499 2019.01.27 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 3 2857501 2019.01.27 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 2857502 2019.01.27 mapa
łyska, Fulica atra 37 2857490 2019.01.26 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2857491 2019.01.26 mapa
kos, Turdus merula 1 2857492 2019.01.26 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 1 2857493 2019.01.26 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2857494 2019.01.26 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2857495 2019.01.26 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 6 2857500 2019.01.26 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2857504 2019.01.19 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2791207 2019.01.13 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 2791212 2019.01.13 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2791229 2019.01.13 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2791231 2019.01.13 mapa
nurogęś, Mergus merganser 1 2791233 2019.01.13 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2791236 2019.01.13 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2791187 2019.01.12 mapa
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 2791190 2019.01.12 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 2791196 2019.01.12 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2791203 2019.01.12 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 12 2791222 2019.01.12 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2768071 2019.01.03 mapa