Pełna lista obserwacji drużyny

A.Ś. : Aś Śmi

Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
jerzyk, Apus apus 0 3157834 2019.05.03 mapa
piegża, Sylvia curruca 0 3151836 2019.04.16 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 0 3151835 2019.04.16 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 0 3151760 2019.04.08 mapa
czernica, Aythya fuligula 0 3151763 2019.04.08 mapa
makolągwa, Linaria cannabina 0 3151827 2019.04.08 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 0 3151825 2019.04.08 mapa
skowronek, Alauda arvensis 0 3151834 2019.04.08 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 0 3151803 2019.04.08 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 0 3151801 2019.04.08 mapa
czajka, Vanellus vanellus 0 3151833 2019.04.08 mapa
remiz, Remiz pendulinus 0 3151779 2019.04.08 mapa
gęgawa, Anser anser 0 3151766 2019.04.08 mapa
białorzytka, Oenanthe oenanthe 0 3151829 2019.04.08 mapa
głowienka, Aythya ferina 0 3151761 2019.04.08 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 0 3151777 2019.04.08 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 0 3151832 2019.04.08 mapa
bąk, Botaurus stellaris 0 3151775 2019.04.08 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 0 3151752 2019.03.31 mapa
sosnówka, Periparus ater 0 3151723 2019.03.30 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 0 3151742 2019.03.30 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 0 3151738 2019.03.30 mapa
bażant, Phasianus colchicus 0 3151743 2019.03.30 mapa
łyska, Fulica atra 0 3151745 2019.03.30 mapa
grzywacz, Columba palumbus 0 2916263 2019.03.05 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 0 2916262 2019.03.02 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 2916260 2019.02.28 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 0 2916258 2019.02.19 mapa
mandarynka, Aix galericulata 0 2916257 2019.02.19 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 0 2916259 2019.02.19 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 0 2829557 2019.01.26 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 0 2829546 2019.01.23 mapa
sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 2793138 2019.01.13 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 0 2793123 2019.01.13 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 0 2793122 2019.01.13 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 6 2793121 2019.01.13 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2793081 2019.01.13 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 2 2793080 2019.01.13 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2793079 2019.01.13 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 2793078 2019.01.13 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 1 2793077 2019.01.13 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2793076 2019.01.13 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 0 2793075 2019.01.13 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2793073 2019.01.13 mapa
kowalik, Sitta europaea 0 2793072 2019.01.13 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 0 2793071 2019.01.13 mapa
czyż, Spinus spinus 0 2775535 2019.01.06 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2775532 2019.01.06 mapa
zięba, Fringilla coelebs 0 2775534 2019.01.06 mapa
sójka, Garrulus glandarius 0 2775533 2019.01.06 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 0 2775536 2019.01.06 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 0 2775539 2019.01.06 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 0 2775540 2019.01.06 mapa
wróbel, Passer domesticus 0 2775526 2019.01.03 mapa
sroka, Pica pica 0 2775529 2019.01.03 mapa
mazurek, Passer montanus 0 2775527 2019.01.03 mapa
kos, Turdus merula 0 2775530 2019.01.03 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2775531 2019.01.03 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 0 2775482 2019.01.02 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2775521 2019.01.02 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 2775520 2019.01.02 mapa
bogatka, Parus major 0 2775479 2019.01.02 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2775523 2019.01.02 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2775524 2019.01.02 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2775525 2019.01.02 mapa