Pełna lista obserwacji drużyny

Basia | Psubraty : Barbara Grzebulska

Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dzięciołek, Dryobates minor 1 3488188 2019.08.25 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 3488189 2019.08.25 mapa
jerzyk, Apus apus 1 3488103 2019.08.25 mapa
kowalik, Sitta europaea 5 3488104 2019.08.25 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3488102 2019.08.25 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3488105 2019.08.25 mapa
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3488106 2019.08.25 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 3488101 2019.08.25 mapa
sroka, Pica pica 16 3488100 2019.08.25 mapa
bocian biały, Ciconia ciconia 3 3466710 2019.08.15 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3466709 2019.08.15 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 2 3461623 2019.08.12 mapa
kulik wielki, Numenius arquata 4 3461622 2019.08.12 mapa
gąsiorek, Lanius collurio 1 3449987 2019.08.06 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3449985 2019.08.06 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 3449986 2019.08.06 mapa
brzegówka, Riparia riparia 1 3449983 2019.08.04 mapa
bocian czarny, Ciconia nigra 1 3449981 2019.08.04 mapa
kruk, Corvus corax 1 3449982 2019.08.01 mapa
kszyk, Gallinago gallinago 2 3449984 2019.08.01 mapa
dymówka, Hirundo rustica 10 3449979 2019.08.01 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3449980 2019.08.01 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3431990 2019.07.30 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 0 3426242 2019.07.19 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 2 3426241 2019.07.19 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 3426238 2019.07.19 mapa
krwawodziób, Tringa totanus 1 3426240 2019.07.19 mapa
samotnik, Tringa ochropus 2 3426239 2019.07.19 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3340039 2019.06.09 mapa
bączek, Ixobrychus minutus 2 3340037 2019.06.09
bocian biały, Ciconia ciconia 3 3340038 2019.06.09 mapa
bocian biały, Ciconia ciconia 1 3340034 2019.06.09
trznadel, Emberiza citrinella 1 3340036 2019.06.09 mapa
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 3340035 2019.06.04 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3281869 2019.06.01 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 1 3281870 2019.06.01 mapa
kukułka, Cuculus canorus 1 3281868 2019.06.01 mapa
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 3281867 2019.06.01 mapa
sroka, Pica pica 1 3281866 2019.06.01 mapa
kawka, Corvus monedula 0 3281864 2019.06.01 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3281863 2019.06.01 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 3281865 2019.06.01 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3281861 2019.06.01 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 3281862 2019.06.01 mapa
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 3281860 2019.06.01 mapa
cyranka, Spatula querquedula 1 3281858 2019.06.01 mapa
wilga, Oriolus oriolus 1 3281857 2019.06.01 mapa
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 3281871 2019.05.30 mapa
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 3281872 2019.05.30 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3281873 2019.05.30 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 2 3281874 2019.05.30 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3281875 2019.05.30 mapa
jerzyk, Apus apus 1 3171378 2019.05.05 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3141271 2019.05.01 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3137107 2019.04.30 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3136522 2019.04.30 mapa
brzęczka, Locustella luscinioides 1 3136486 2019.04.30 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 3136488 2019.04.30 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3136487 2019.04.30 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 3136485 2019.04.30 mapa
głowienka, Aythya ferina 3 3136480 2019.04.30 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3136482 2019.04.30 mapa
czernica, Aythya fuligula 1 3136477 2019.04.30 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3136484 2019.04.30 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 3136481 2019.04.30 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 1 3136483 2019.04.30 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 3136479 2019.04.30 mapa
gęgawa, Anser anser 15 3136478 2019.04.30 mapa
gęgawa, Anser anser 6 3136476 2019.04.30 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3134488 2019.04.29 mapa
rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 3127777 2019.04.28 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 10 3127778 2019.04.28 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3127431 2019.04.28 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3127432 2019.04.28 mapa
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 3127430 2019.04.28 mapa
sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 3127429 2019.04.28 mapa
szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 3127428 2019.04.28 mapa
łęczak, Tringa glareola 1 3127427 2019.04.28 mapa
zięba, Fringilla coelebs 0 3127426 2019.04.28 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3127425 2019.04.28 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3127424 2019.04.28 mapa
dymówka, Hirundo rustica 1 3127423 2019.04.28 mapa
oknówka, Delichon urbicum 5 3127421 2019.04.28 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3127422 2019.04.28 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 3127420 2019.04.28 mapa
mandarynka, Aix galericulata 2 3127419 2019.04.28 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 3127418 2019.04.28 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3127417 2019.04.28 mapa
mewa siwa, Larus canus 1 3127416 2019.04.28 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3127414 2019.04.28 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3127415 2019.04.28 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 3127413 2019.04.28 mapa
rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 3127409 2019.04.28 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 3127412 2019.04.27 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3127411 2019.04.27 mapa
zięba, Fringilla coelebs 0 3127410 2019.04.27 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3072377 2019.04.16 mapa
głowienka, Aythya ferina 4 3072376 2019.04.16 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3003578 2019.03.28 mapa
sroka, Pica pica 4 3003577 2019.03.28 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3003576 2019.03.28 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3003574 2019.03.28 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 6 3003575 2019.03.28 mapa
mazurek, Passer montanus 3 3003573 2019.03.28 mapa
bogatka, Parus major 0 3003572 2019.03.28 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 2 3003571 2019.03.28 mapa
grzywacz, Columba palumbus 4 3003570 2019.03.28 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2949950 2019.03.17 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 2 2949947 2019.03.17 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 2 2949949 2019.03.17 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 1 2949948 2019.03.17 mapa
grzywacz, Columba palumbus 2 2949945 2019.03.17 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2949944 2019.03.17 mapa
bogatka, Parus major 5 2949946 2019.03.16 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 15 2949943 2019.03.16 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 12 2923230 2019.03.09 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2923229 2019.03.09 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2923228 2019.03.09 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 2923226 2019.03.09 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 2923227 2019.03.09 mapa
mandarynka, Aix galericulata 2 2923225 2019.03.09 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 2923222 2019.03.09 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 2923224 2019.03.09 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 3 2923221 2019.03.09 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2923223 2019.03.09 mapa
grzywacz, Columba palumbus 2 2923219 2019.03.09 mapa
słonka, Scolopax rusticola 1 2944362 2019.03.09 mapa
czyż, Spinus spinus 0 3012345 2019.03.09 mapa
uszatka, Asio otus 1 2919924 2019.02.28 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 2895659 2019.02.27 mapa
gawron, Corvus frugilegus 3 2895658 2019.02.27 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 2895657 2019.02.27 mapa
sroka, Pica pica 12 2892896 2019.02.19 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 0 2840155 2019.02.06 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2840154 2019.02.06 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2840153 2019.02.06 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 2840152 2019.02.06 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2840151 2019.02.06 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2834407 2019.02.03 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 0 2833792 2019.02.03 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 1 2833791 2019.02.03 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 2804669 2019.01.20 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2804414 2019.01.20 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2804413 2019.01.20 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 3 2804412 2019.01.20 mapa
mazurek, Passer montanus 5 2804181 2019.01.20 mapa
kos, Turdus merula 1 2804182 2019.01.20 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2804180 2019.01.20 mapa
łyska, Fulica atra 13 2804178 2019.01.20 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 3 2804179 2019.01.20 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 2803713 2019.01.20 mapa
nurogęś, Mergus merganser 5 2803712 2019.01.20 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 2803711 2019.01.20 mapa
wróbel, Passer domesticus 5 2803729 2019.01.20 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 2803728 2019.01.20 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 2803727 2019.01.20 mapa
wróbel, Passer domesticus 3 2803726 2019.01.20 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 11 2803724 2019.01.20 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 5 2803722 2019.01.20 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 2803725 2019.01.20 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 1 2803723 2019.01.20 mapa
sroka, Pica pica 1 2803721 2019.01.20 mapa
sroka, Pica pica 1 2803720 2019.01.20 mapa
gawron, Corvus frugilegus 2 2803719 2019.01.20 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 1 2803718 2019.01.20 mapa
gawron, Corvus frugilegus 2 2803717 2019.01.20 mapa
gawron, Corvus frugilegus 4 2803716 2019.01.20 mapa
kawka, Corvus monedula 2 2803714 2019.01.20 mapa
gawron, Corvus frugilegus 5 2803715 2019.01.20 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 2803303 2019.01.19 mapa
mazurek, Passer montanus 5 2803302 2019.01.19 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 2803301 2019.01.19 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 2803304 2019.01.19 mapa
łyska, Fulica atra 5 2803300 2019.01.19 mapa
krakwa, Mareca strepera 1 2803299 2019.01.19 mapa
bogatka, Parus major 10 2799931 2019.01.19 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 2799930 2019.01.19 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2786912 2019.01.12 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 2786910 2019.01.12 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2786911 2019.01.12 mapa
bogatka, Parus major 0 2786909 2019.01.12 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 15 2786908 2019.01.12 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2786906 2019.01.12 mapa
mazurek, Passer montanus 5 2786907 2019.01.12 mapa
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 2786905 2019.01.12 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2786473 2019.01.12 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2786472 2019.01.12 mapa
kawka, Corvus monedula 40 2786471 2019.01.12 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 2786470 2019.01.12 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2786469 2019.01.12 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 3 2786468 2019.01.12 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 2786467 2019.01.12 mapa
gągoł, Bucephala clangula 2 2786466 2019.01.12 mapa
nurogęś, Mergus merganser 4 2786464 2019.01.12 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 2786465 2019.01.12 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 3 2786463 2019.01.12 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2786461 2019.01.12 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 10 2786462 2019.01.12 mapa
bażant, Phasianus colchicus 2 2786460 2019.01.12 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2774357 2019.01.06 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2774356 2019.01.06 mapa
sójka, Garrulus glandarius 3 2774358 2019.01.06 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 1 2774355 2019.01.06 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 3 2774354 2019.01.06 mapa
kruk, Corvus corax 1 2774353 2019.01.06 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 10 2774350 2019.01.06 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 4 2774348 2019.01.06 mapa
kos, Turdus merula 20 2774347 2019.01.06 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2774346 2019.01.06 mapa
bogatka, Parus major 7 2773470 2019.01.05 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 2773471 2019.01.05 mapa
sroka, Pica pica 1 2773469 2019.01.05 mapa
bogatka, Parus major 2 2773468 2019.01.05 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 15 2769941 2019.01.04 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 4 2769940 2019.01.04 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 5 2769954 2019.01.04 mapa
wróbel, Passer domesticus 5 2769957 2019.01.04 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 2769956 2019.01.04 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 2769955 2019.01.04 mapa
wróbel, Passer domesticus 0 2769953 2019.01.04 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 1 2769952 2019.01.04 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 3 2769950 2019.01.04 mapa
bogatka, Parus major 2 2769951 2019.01.04 mapa
kawka, Corvus monedula 4 2769949 2019.01.03 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 5 2769946 2019.01.03 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 0 2769948 2019.01.03 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 3 2769947 2019.01.03 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 1 2769945 2019.01.03 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 2769944 2019.01.03 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2769942 2019.01.03 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 3 2769943 2019.01.03 mapa