Pełna lista obserwacji drużyny

Staszek Łubieński : Stanisław Łubieński

Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
batalion, Calidris pugnax 1 3536006 2019.09.14 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3536008 2019.09.14 mapa
czapla biała, Ardea alba 1 3536009 2019.09.14 mapa
lelek, Caprimulgus europaeus 1 3536007 2019.09.14
perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3536005 2019.08.31 mapa
jerzyk, Apus apus 15 3536004 2019.08.28 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3443179 2019.08.01 mapa
muchołówka szara, Muscicapa striata 0 3371311 2019.06.30 mapa
wróbel, Passer domesticus 0 3371312 2019.06.29 mapa
wilga, Oriolus oriolus 1 3352784 2019.06.22 mapa
dziwonia, Erythrina erythrina 1 3352785 2019.06.22 mapa
strumieniówka, Locustella fluviatilis 0 3319624 2019.06.12 mapa
derkacz, Crex crex 1 3319625 2019.06.12 mapa
dziwonia, Erythrina erythrina 0 3319626 2019.06.12 mapa
krętogłów, Jynx torquilla 1 3317145 2019.06.11 mapa
gąsiorek, Lanius collurio 1 3275576 2019.05.29 mapa
wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 3275575 2019.05.28 mapa
zaganiacz, Hippolais icterina 1 3252050 2019.05.23 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3252051 2019.05.23 mapa
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3247869 2019.05.20 mapa
muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 3247870 2019.05.20 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3247871 2019.05.20 mapa
zaganiacz, Hippolais icterina 1 3247872 2019.05.20 mapa
kukułka, Cuculus canorus 1 3237916 2019.05.19 mapa
trzmielojad, Pernis apivorus 1 3237917 2019.05.19 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3228380 2019.05.17 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3228381 2019.05.17 mapa
muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 3223560 2019.05.16 mapa
muchołówka mała, Ficedula parva 1 3223561 2019.05.16 mapa
zaganiacz, Hippolais icterina 1 3223562 2019.05.16 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3223563 2019.05.16 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3223564 2019.05.16 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3220188 2019.05.13 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3207267 2019.05.12 mapa
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 3207266 2019.05.09 mapa
mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 3181601 2019.05.08 mapa
wilga, Oriolus oriolus 1 3181634 2019.05.08 mapa
rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 3181656 2019.05.08 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 2 3166861 2019.05.05 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3166858 2019.05.05 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3166859 2019.05.05 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3166860 2019.05.05 mapa
mazurek, Passer montanus 1 3160175 2019.05.04 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3160174 2019.05.04 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3160173 2019.05.04 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3155131 2019.05.03 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 3155129 2019.05.03 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 3155130 2019.05.03 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 3155128 2019.05.03 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 3155126 2019.05.03 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 3155127 2019.05.03 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3155125 2019.05.03 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3153507 2019.05.03 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3153505 2019.05.03 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3153506 2019.05.03 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3143525 2019.05.01 mapa
brzęczka, Locustella luscinioides 1 3143527 2019.05.01 mapa
bączek, Ixobrychus minutus 1 3143522 2019.05.01 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3143526 2019.05.01 mapa
dymówka, Hirundo rustica 2 3143524 2019.05.01 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 2 3143520 2019.05.01 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 3143521 2019.05.01 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3143523 2019.05.01 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3143519 2019.05.01 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3153508 2019.05.01 mapa
krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 3132075 2019.04.28 mapa
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 3121037 2019.04.27 mapa
jerzyk, Apus apus 10 3121039 2019.04.27 mapa
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 3119250 2019.04.27 mapa
świerszczak, Locustella naevia 2 3119249 2019.04.27 mapa
pokląskwa, Saxicola rubetra 2 3119248 2019.04.27 mapa
brzęczka, Locustella luscinioides 1 3119247 2019.04.27 mapa
samotnik, Tringa ochropus 1 3119251 2019.04.27 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3119253 2019.04.27 mapa
rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 3121034 2019.04.27 mapa
kulczyk, Serinus serinus 1 3121035 2019.04.27 mapa
rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 3121036 2019.04.27 mapa
kwokacz, Tringa nebularia 1 3121038 2019.04.27 mapa
dymówka, Hirundo rustica 5 3121040 2019.04.27 mapa
łęczak, Tringa glareola 1 3121041 2019.04.27 mapa
szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 3121042 2019.04.27 mapa
mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 3121043 2019.04.27 mapa
jerzyk, Apus apus 6 3113746 2019.04.25 mapa
nurogęś, Mergus merganser 4 3111821 2019.04.25 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 3111819 2019.04.25 mapa
jerzyk, Apus apus 1 3111380 2019.04.25 mapa
białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 3111803 2019.04.25 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 0 3111804 2019.04.25 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3111805 2019.04.25 mapa
oknówka, Delichon urbicum 2 3111806 2019.04.25 mapa
mandarynka, Aix galericulata 2 3113913 2019.04.25 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3106185 2019.04.23 mapa
świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 3106186 2019.04.23 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3106189 2019.04.23 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3106190 2019.04.23 mapa
kos, Turdus merula 0 3106187 2019.04.23 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 0 3106188 2019.04.23 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3106192 2019.04.23 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3095408 2019.04.21 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3034848 2019.04.06 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3030000 2019.04.06 mapa
zniczek, Regulus ignicapilla 1 3034849 2019.04.05 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3030001 2019.04.04 mapa
bocian biały, Ciconia ciconia 3 3018175 2019.04.02 mapa
czapla biała, Ardea alba 1 3014273 2019.03.31 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 3 3014274 2019.03.31 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3014271 2019.03.31 mapa
gęgawa, Anser anser 1 3014270 2019.03.31 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 3014269 2019.03.31 mapa
głowienka, Aythya ferina 2 3014268 2019.03.31 mapa
bąk, Botaurus stellaris 2 3014266 2019.03.31 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3014267 2019.03.31 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3014265 2019.03.31 mapa
łyska, Fulica atra 0 3014264 2019.03.31 mapa
czernica, Aythya fuligula 3 3014263 2019.03.31 mapa
krakwa, Mareca strepera 2 3014262 2019.03.31 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3014272 2019.03.31 mapa
bocian biały, Ciconia ciconia 1 3003876 2019.03.30 mapa
cyraneczka, Anas crecca 5 3003874 2019.03.30
lerka, Lullula arborea 1 3003872 2019.03.30
czajka, Vanellus vanellus 3 3003871 2019.03.30
żuraw, Grus grus 0 3003869 2019.03.30
cyranka, Spatula querquedula 2 3003864 2019.03.30
szpak, Sturnus vulgaris 0 3003906 2019.03.30
kwiczoł, Turdus pilaris 0 3003904 2019.03.30 mapa
droździk, Turdus iliacus 2 3003900 2019.03.30
kszyk, Gallinago gallinago 1 3003901 2019.03.30
potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3003897 2019.03.30
myszołów, Buteo buteo 3 3003896 2019.03.30
czajka, Vanellus vanellus 1 3003899 2019.03.30
kszyk, Gallinago gallinago 1 3003892 2019.03.30
czajka, Vanellus vanellus 1 3003891 2019.03.30
kszyk, Gallinago gallinago 1 3003888 2019.03.30
świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 3003887 2019.03.30
kszyk, Gallinago gallinago 1 3003884 2019.03.30
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3003880 2019.03.30
kszyk, Gallinago gallinago 1 3003877 2019.03.30
lerka, Lullula arborea 1 3003878 2019.03.30
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3003875 2019.03.30
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3003908 2019.03.30
gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3003907 2019.03.30
pokrzywnica, Prunella modularis 1 3003905 2019.03.30
śpiewak, Turdus philomelos 1 3003902 2019.03.30
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3003903 2019.03.30
sierpówka, Streptopelia decaocto 0 3003898 2019.03.30
śpiewak, Turdus philomelos 1 3003895 2019.03.30
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3003894 2019.03.30 mapa
wróbel, Passer domesticus 0 3003890 2019.03.30 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 3003893 2019.03.30 mapa
zięba, Fringilla coelebs 3 3003889 2019.03.30 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3003885 2019.03.30 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 1 3003886 2019.03.30 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3003883 2019.03.30 mapa
kruk, Corvus corax 1 3003881 2019.03.30 mapa
srokosz, Lanius excubitor 1 3003882 2019.03.30 mapa
skowronek, Alauda arvensis 0 3003870 2019.03.30 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3003868 2019.03.30 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3003867 2019.03.30 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 3003873 2019.03.30 mapa
grzywacz, Columba palumbus 1 3003866 2019.03.30 mapa
kos, Turdus merula 1 3003865 2019.03.30 mapa
bogatka, Parus major 0 3003863 2019.03.30 mapa
mazurek, Passer montanus 0 3003862 2019.03.30 mapa
pokrzywnica, Prunella modularis 2 3003861 2019.03.30 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3003860 2019.03.30 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3003859 2019.03.30 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3003858 2019.03.30 mapa
skowronek, Alauda arvensis 0 3003857 2019.03.30 mapa
czyż, Spinus spinus 25 3003856 2019.03.30 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3003855 2019.03.30 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3003854 2019.03.25 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 2979741 2019.03.24 mapa
słonka, Scolopax rusticola 1 2979740 2019.03.24 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2979739 2019.03.24 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 2979738 2019.03.24 mapa
bocian czarny, Ciconia nigra 1 2979737 2019.03.24 mapa
remiz, Remiz pendulinus 1 2979736 2019.03.24 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2979735 2019.03.24 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 2979734 2019.03.24 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2979733 2019.03.24 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2979732 2019.03.24 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2979731 2019.03.24 mapa
czyż, Spinus spinus 0 2979730 2019.03.24 mapa
bogatka, Parus major 0 2979729 2019.03.24 mapa
grzywacz, Columba palumbus 0 2979728 2019.03.24 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 0 2979727 2019.03.24 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2979725 2019.03.24 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 2979724 2019.03.24 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 0 2979726 2019.03.24 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 3 2979723 2019.03.24 mapa
sroka, Pica pica 0 2979722 2019.03.24 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2979721 2019.03.24 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2966446 2019.03.21 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 1 2966445 2019.03.21 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 0 2966444 2019.03.21 mapa
zniczek, Regulus ignicapilla 1 2966443 2019.03.21 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2963675 2019.03.20 mapa
kruk, Corvus corax 1 2963674 2019.03.20 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2958909 2019.03.19 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2955151 2019.03.18 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 2955149 2019.03.18 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 3 2955148 2019.03.18 mapa
sójka, Garrulus glandarius 3 2955150 2019.03.18 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 2 2952187 2019.03.17 mapa
sosnówka, Periparus ater 1 2952204 2019.03.17 mapa
lerka, Lullula arborea 1 2952203 2019.03.17 mapa
lerka, Lullula arborea 1 2952201 2019.03.17 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 2952202 2019.03.17 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 1 2952193 2019.03.17 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2952196 2019.03.17 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2952198 2019.03.17 mapa
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 2952200 2019.03.17 mapa
sikora uboga, Poecile palustris 2 2952195 2019.03.17 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 2952199 2019.03.17 mapa
cyraneczka, Anas crecca 2 2952192 2019.03.17 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 2952194 2019.03.17 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 0 2952191 2019.03.17 mapa
skowronek, Alauda arvensis 1 2952188 2019.03.17 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2952189 2019.03.16 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 1 2952190 2019.03.16 mapa
sójka, Garrulus glandarius 3 2938466 2019.03.12 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 2938465 2019.03.12 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 2938464 2019.03.12 mapa
kos, Turdus merula 1 2938463 2019.03.12 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2938462 2019.03.12 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2924501 2019.03.09 mapa
czubatka, Lophophanes cristatus 1 2924500 2019.03.09 mapa
słonka, Scolopax rusticola 1 2924499 2019.03.09 mapa
mandarynka, Aix galericulata 2 2924498 2019.03.09 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 2924497 2019.03.09 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2920476 2019.03.07 mapa
grzywacz, Columba palumbus 2 2920475 2019.03.07 mapa
grzywacz, Columba palumbus 3 2917760 2019.03.06 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 1 2916640 2019.03.06 mapa
makolągwa, Linaria cannabina 4 2916639 2019.03.06 mapa
skowronek, Alauda arvensis 0 2916638 2019.03.06 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2916637 2019.03.06 mapa
sroka, Pica pica 0 2916636 2019.03.06 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2916633 2019.03.06 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2916634 2019.03.06 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 3 2916635 2019.03.06 mapa
skowronek, Alauda arvensis 0 2916632 2019.03.06 mapa
czajka, Vanellus vanellus 3 2916628 2019.03.06 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2916630 2019.03.06 mapa
głowienka, Aythya ferina 13 2916631 2019.03.06 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2916629 2019.03.06 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2916627 2019.03.06 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2916626 2019.03.06 mapa
głowienka, Aythya ferina 2 2916625 2019.03.06 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2898945 2019.02.28 mapa
uszatka, Asio otus 1 2898944 2019.02.28 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2898943 2019.02.24 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2898942 2019.02.24 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 0 2898940 2019.02.24 mapa
dzięciołek, Dryobates minor 1 2898941 2019.02.24 mapa
gągoł, Bucephala clangula 0 2898938 2019.02.24 mapa
nurogęś, Mergus merganser 0 2898939 2019.02.24 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2898937 2019.02.24 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2883211 2019.02.23 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2883208 2019.02.23 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2883206 2019.02.23 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2883205 2019.02.23 mapa
bogatka, Parus major 0 2883209 2019.02.23 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 3 2883207 2019.02.23 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 0 2883210 2019.02.23 mapa
czarnogłówka, Poecile montanus 1 2883204 2019.02.23 mapa
sójka, Garrulus glandarius 5 2883202 2019.02.23 mapa
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 2883201 2019.02.23 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 0 2883203 2019.02.23 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 5 2883199 2019.02.23 mapa
mysikrólik, Regulus regulus 2 2883198 2019.02.23 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2883197 2019.02.23 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2883196 2019.02.23 mapa
krwawodziób, Tringa totanus 1 2883195 2019.02.23 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 0 2883200 2019.02.23 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2871042 2019.02.18 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 40 2871041 2019.02.18 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 8 2871039 2019.02.18 mapa
skowronek, Alauda arvensis 0 2871040 2019.02.18 mapa
żuraw, Grus grus 1 2850630 2019.02.10 mapa
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 2850024 2019.02.10 mapa
kowalik, Sitta europaea 3 2850023 2019.02.10 mapa
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 2850020 2019.02.10 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2850021 2019.02.10 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2850022 2019.02.10 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 70 2850019 2019.02.10 mapa
mazurek, Passer montanus 0 2847798 2019.02.09 mapa
bogatka, Parus major 0 2847797 2019.02.09 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 2 2847796 2019.02.09 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 2847795 2019.02.09 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2847794 2019.02.09 mapa
łyska, Fulica atra 0 2847793 2019.02.09 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2847792 2019.02.09 mapa
krakwa, Mareca strepera 1 2847791 2019.02.09 mapa
sroka, Pica pica 0 2847788 2019.02.09 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2847789 2019.02.09 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2847790 2019.02.09 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2847787 2019.02.09 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 2847785 2019.02.09 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 2847784 2019.02.09 mapa
czyż, Spinus spinus 0 2847783 2019.02.09 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 2 2847781 2019.02.09 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2847782 2019.02.09 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2847780 2019.02.09 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 6 2847779 2019.02.09 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2847778 2019.02.09 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2847777 2019.02.09 mapa
kowalik, Sitta europaea 2 2847776 2019.02.09 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2847775 2019.02.09 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 2847773 2019.02.09 mapa
bogatka, Parus major 0 2847774 2019.02.09 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2847772 2019.02.09 mapa
gągoł, Bucephala clangula 2 2847770 2019.02.09 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 2847771 2019.02.06 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 2811852 2019.01.23 mapa
sikora uboga, Poecile palustris 2 2811797 2019.01.23 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2811795 2019.01.23 mapa
nurogęś, Mergus merganser 0 2811796 2019.01.23 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 2811793 2019.01.23 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 0 2811792 2019.01.23 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 0 2811794 2019.01.23 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 0 2811788 2019.01.23 mapa
mewa siodłata, Larus marinus 2 2811789 2019.01.23 mapa
dzięciołek, Dryobates minor 1 2811791 2019.01.23 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2811790 2019.01.23 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2811787 2019.01.23 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2811786 2019.01.23 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 2811783 2019.01.23 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 0 2811784 2019.01.23 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2811782 2019.01.23 mapa
nurogęś, Mergus merganser 15 2811781 2019.01.23 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 2811780 2019.01.23 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 2808530 2019.01.21 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2808525 2019.01.20 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2808527 2019.01.20 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2808529 2019.01.20 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2808523 2019.01.20 mapa
kruk, Corvus corax 1 2808528 2019.01.20 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2808524 2019.01.20 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2808526 2019.01.20 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2801545 2019.01.19 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 50 2801544 2019.01.19 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2801546 2019.01.19 mapa
bogatka, Parus major 0 2801548 2019.01.19 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2801543 2019.01.19 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 2801541 2019.01.19 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 8 2801542 2019.01.19 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 2 2801540 2019.01.19 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 1 2801538 2019.01.19 mapa
sroka, Pica pica 5 2801539 2019.01.19 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 2801537 2019.01.19 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2794034 2019.01.14 mapa
gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 2794035 2019.01.14 mapa
mewa siodłata, Larus marinus 1 2794036 2019.01.14 mapa
gęś białoczelna, Anser albifrons 4 2794037 2019.01.14 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2794038 2019.01.14 mapa
nurogęś, Mergus merganser 15 2794039 2019.01.14 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2794040 2019.01.14 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 5 2808531 2019.01.14 mapa
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 2794017 2019.01.13 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 2794018 2019.01.13 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2794019 2019.01.13 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 2794020 2019.01.13 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 20 2794021 2019.01.13 mapa
kos, Turdus merula 2 2794022 2019.01.13 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2794023 2019.01.13 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 2794024 2019.01.13 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2794025 2019.01.13 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2794026 2019.01.13 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2794027 2019.01.13 mapa
bogatka, Parus major 0 2794028 2019.01.13 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 2 2794029 2019.01.13 mapa
mazurek, Passer montanus 0 2794030 2019.01.13 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 2794031 2019.01.13 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2794032 2019.01.13 mapa
łyska, Fulica atra 0 2794033 2019.01.13 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 2794143 2019.01.06 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 5 2771880 2019.01.05 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 2771901 2019.01.05 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 0 2771918 2019.01.05 mapa
gawron, Corvus frugilegus 3 2791754 2019.01.04 mapa
kawka, Corvus monedula 6 2791755 2019.01.04 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2767737 2019.01.03 mapa
mewa siwa, Larus canus 5 2767738 2019.01.03 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2767739 2019.01.03 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2767755 2019.01.03 mapa
łyska, Fulica atra 0 2767754 2019.01.03 mapa
mazurek, Passer montanus 30 2767749 2019.01.03 mapa
kos, Turdus merula 1 2767753 2019.01.03 mapa
paszkot, Turdus viscivorus 1 2767752 2019.01.03 mapa
nurogęś, Mergus merganser 5 2767748 2019.01.03 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2767751 2019.01.03 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2767750 2019.01.03 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2767747 2019.01.03 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 15 2767746 2019.01.03 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 10 2767745 2019.01.03 mapa
sroka, Pica pica 2 2767744 2019.01.03 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2767742 2019.01.03 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2767743 2019.01.03 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 1 2767741 2019.01.03 mapa
sroka, Pica pica 1 2767740 2019.01.03 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2771876 2019.01.03 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 3 2771926 2019.01.03 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 2766188 2019.01.02 mapa
wróbel, Passer domesticus 50 2766189 2019.01.02 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 1 2766186 2019.01.02 mapa
bogatka, Parus major 4 2766187 2019.01.02 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 2 2766183 2019.01.02 mapa
wróbel, Passer domesticus 30 2766185 2019.01.02 mapa
kawka, Corvus monedula 3 2766181 2019.01.02 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 3 2766184 2019.01.02 mapa
mewa siwa, Larus canus 1 2766180 2019.01.02 mapa
gawron, Corvus frugilegus 4 2766182 2019.01.02 mapa