Pełna lista obserwacji drużyny

Maciej Zet : Maciej Zengel

Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
biegus zmienny, Calidris alpina 10 3571614 2019.09.29 mapa
sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 3571615 2019.09.29 mapa
nurogęś, Mergus merganser 10 3571613 2019.09.29 mapa
cyraneczka, Anas crecca 6 3571611 2019.09.29 mapa
świstun, Mareca penelope 1 3571616 2019.09.29 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 2 3571610 2019.09.29 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3571612 2019.09.29 mapa
świstun, Mareca penelope 1 3571609 2019.09.29 mapa
biegus zmienny, Calidris alpina 3 3571608 2019.09.29 mapa
siewnica, Pluvialis squatarola 1 3571607 2019.09.29 mapa
czapla biała, Ardea alba 3 3571602 2019.09.29 mapa
myszołów, Buteo buteo 2 3571606 2019.09.29 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 3571605 2019.09.29 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 3 3571604 2019.09.29 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 3 3571603 2019.09.29 mapa
rybołów, Pandion haliaetus 2 3571600 2019.09.29 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 3571598 2019.09.29 mapa
jastrząb, Accipiter gentilis 1 3571599 2019.09.29 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 3571601 2019.09.29 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 3571596 2019.09.29 mapa
mysikrólik, Regulus regulus 5 3571595 2019.09.29 mapa
bogatka, Parus major 5 3571594 2019.09.29 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3571597 2019.09.29 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 3571593 2019.09.29 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3571592 2019.09.29 mapa
kruk, Corvus corax 1 3571589 2019.09.29 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3571590 2019.09.29 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3571591 2019.09.29 mapa
pokrzywnica, Prunella modularis 2 3571587 2019.09.29 mapa
czyż, Spinus spinus 4 3571586 2019.09.29 mapa
zięba, Fringilla coelebs 0 3571585 2019.09.29 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3571583 2019.09.29 mapa
kos, Turdus merula 1 3571584 2019.09.29 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3571582 2019.09.29 mapa
sójka, Garrulus glandarius 10 3571588 2019.09.29 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3528111 2019.09.11 mapa
wróbel, Passer domesticus 30 3528110 2019.09.11 mapa
jarzębatka, Sylvia nisoria 2 3528109 2019.09.11 mapa
sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3425705 2019.07.27 mapa
biegus mały, Calidris temminckii 1 3425702 2019.07.27 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 4 3425698 2019.07.27 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 3425696 2019.07.27 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3425699 2019.07.27 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3425695 2019.07.27 mapa
kruk, Corvus corax 1 3425697 2019.07.27 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 3425641 2019.07.27 mapa
kszyk, Gallinago gallinago 1 3425639 2019.07.27 mapa
łęczak, Tringa glareola 0 3425637 2019.07.27 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 0 3425642 2019.07.27 mapa
kwokacz, Tringa nebularia 1 3425638 2019.07.27 mapa
batalion, Calidris pugnax 1 3425640 2019.07.27 mapa
siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3425636 2019.07.27 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 3417729 2019.07.22 mapa
bączek, Ixobrychus minutus 1 3417728 2019.07.22 mapa
kwokacz, Tringa nebularia 1 3414351 2019.07.21 mapa
samotnik, Tringa ochropus 2 3414350 2019.07.21 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 3 3414348 2019.07.21 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3414349 2019.07.21 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3414347 2019.07.21 mapa
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 3414346 2019.07.21 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 3414344 2019.07.21 mapa
rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 3414345 2019.07.21 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 3414343 2019.07.21 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3304557 2019.06.08 mapa
dziwonia, Erythrina erythrina 1 3304555 2019.06.08 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 3304556 2019.06.08 mapa
gąsiorek, Lanius collurio 1 3304554 2019.06.08 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3304558 2019.06.08 mapa
sroka, Pica pica 1 3304550 2019.06.08 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3304553 2019.06.08 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3304551 2019.06.08 mapa
zięba, Fringilla coelebs 0 3304552 2019.06.08 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 3304549 2019.06.08 mapa
samotnik, Tringa ochropus 2 3304545 2019.06.08 mapa
wilga, Oriolus oriolus 2 3304542 2019.06.08 mapa
kukułka, Cuculus canorus 1 3304541 2019.06.08 mapa
samotnik, Tringa ochropus 1 3304540 2019.06.08 mapa
krwawodziób, Tringa totanus 1 3304539 2019.06.08 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 3304538 2019.06.08 mapa
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 3304537 2019.06.08 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 3304535 2019.06.08 mapa
sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 3304533 2019.06.08 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 3304534 2019.06.08 mapa
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 3304532 2019.06.08 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3304536 2019.06.08 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 1 3304530 2019.06.08 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 3 3304531 2019.06.08 mapa
żuraw, Grus grus 4 3194989 2019.05.11 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 6 3194990 2019.05.11 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3194983 2019.05.11 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 1 3194982 2019.05.11 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 10 3194977 2019.05.11 mapa
kulczyk, Serinus serinus 1 3194974 2019.05.11 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 3194968 2019.05.11 mapa
gawron, Corvus frugilegus 1 3194969 2019.05.11 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3194967 2019.05.11 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3194965 2019.05.11 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 3194963 2019.05.11 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 0 3194964 2019.05.11 mapa
mandarynka, Aix galericulata 3 3194962 2019.05.11 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3194960 2019.05.11 mapa
dziwonia, Erythrina erythrina 1 3194961 2019.05.11 mapa
świerszczak, Locustella naevia 1 3195012 2019.05.11 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3195017 2019.05.11 mapa
pokląskwa, Saxicola rubetra 1 3195008 2019.05.11 mapa
świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 3195014 2019.05.11 mapa
kruk, Corvus corax 1 3195001 2019.05.11 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3195003 2019.05.11 mapa
brzegówka, Riparia riparia 1 3195007 2019.05.11 mapa
mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 3194991 2019.05.11 mapa
zaganiacz, Hippolais icterina 1 3194992 2019.05.11 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3194985 2019.05.11 mapa
kobuz, Falco subbuteo 1 3194980 2019.05.11 mapa
mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 3194976 2019.05.11 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3194972 2019.05.11 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 3194970 2019.05.11 mapa
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 3194966 2019.05.11 mapa
mewa siwa, Larus canus 1 3195006 2019.05.11 mapa
nurogęś, Mergus merganser 1 3195009 2019.05.11 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3195005 2019.05.11 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3195000 2019.05.11 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 3194999 2019.05.11 mapa
skowronek, Alauda arvensis 3 3194997 2019.05.11 mapa
pliszka żółta, Motacilla flava 1 3194995 2019.05.11 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 1 3194996 2019.05.11 mapa
zniczek, Regulus ignicapilla 1 3194986 2019.05.11 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3194987 2019.05.11 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 3194981 2019.05.11 mapa
kowalik, Sitta europaea 2 3194979 2019.05.11 mapa
kos, Turdus merula 1 3194978 2019.05.11 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3194973 2019.05.11 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3194975 2019.05.11 mapa
muchołówka mała, Ficedula parva 1 3194971 2019.05.11 mapa
pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3195021 2019.05.11 mapa
puszczyk, Strix aluco 1 3195022 2019.05.11 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3195019 2019.05.11 mapa
bogatka, Parus major 1 3195020 2019.05.11 mapa
kos, Turdus merula 1 3195016 2019.05.11 mapa
świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 3195018 2019.05.11 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3195011 2019.05.11 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3195010 2019.05.11 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3195013 2019.05.11 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3195015 2019.05.11 mapa
wilga, Oriolus oriolus 2 3195004 2019.05.11 mapa
kos, Turdus merula 1 3195002 2019.05.11 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 1 3194998 2019.05.11 mapa
pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3194993 2019.05.11 mapa
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 3194994 2019.05.11 mapa
łozówka, Acrocephalus palustris 2 3194988 2019.05.11 mapa
kukułka, Cuculus canorus 1 3194957 2019.05.11 mapa
brzęczka, Locustella luscinioides 1 3194958 2019.05.11 mapa
derkacz, Crex crex 1 3194959 2019.05.11 mapa
świerszczak, Locustella naevia 1 3194956 2019.05.11 mapa
derkacz, Crex crex 1 3194955 2019.05.11 mapa
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 3194954 2019.05.11 mapa
brzęczka, Locustella luscinioides 1 3194952 2019.05.11 mapa
derkacz, Crex crex 1 3194953 2019.05.11 mapa
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 3194951 2019.05.11 mapa
derkacz, Crex crex 1 3194949 2019.05.11 mapa
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 3194950 2019.05.11 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3194948 2019.05.11 mapa
świerszczak, Locustella naevia 1 3194947 2019.05.11 mapa
derkacz, Crex crex 1 3194945 2019.05.11 mapa
świerszczak, Locustella naevia 1 3194946 2019.05.11 mapa
przepiórka, Coturnix coturnix 1 3194944 2019.05.11 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 3199029 2019.05.11 mapa
bączek, Ixobrychus minutus 1 3199031 2019.05.11 mapa
bąk, Botaurus stellaris 2 3199033 2019.05.11 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3199035 2019.05.11 mapa
bogatka, Parus major 0 3199036 2019.05.11 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3199037 2019.05.11 mapa
dymówka, Hirundo rustica 0 3199039 2019.05.11 mapa
głowienka, Aythya ferina 3 3199040 2019.05.11 mapa
grzywacz, Columba palumbus 0 3199041 2019.05.11 mapa
jerzyk, Apus apus 1 3199042 2019.05.11 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 0 3199043 2019.05.11 mapa
kawka, Corvus monedula 0 3199044 2019.05.11 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3199045 2019.05.11 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3199047 2019.05.11 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3199049 2019.05.11 mapa
kukułka, Cuculus canorus 1 3199051 2019.05.11 mapa
łyska, Fulica atra 0 3199053 2019.05.11 mapa
białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 3199054 2019.05.11 mapa
mazurek, Passer montanus 0 3199055 2019.05.11 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 3199056 2019.05.11 mapa
oknówka, Delichon urbicum 1 3199058 2019.05.11 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3199060 2019.05.11 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 3199061 2019.05.11 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 0 3199063 2019.05.11 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3199066 2019.05.11 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 0 3199069 2019.05.11 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 3199071 2019.05.11 mapa
sroka, Pica pica 0 3199072 2019.05.11 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3199073 2019.05.11 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3199074 2019.05.11 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 0 3199075 2019.05.11 mapa
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 3199077 2019.05.11 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 3199078 2019.05.11 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 3199079 2019.05.11 mapa
brzęczka, Locustella luscinioides 1 3199080 2019.05.11 mapa
cyranka, Spatula querquedula 1 3199083 2019.05.11 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 3199084 2019.05.11 mapa
świerszczak, Locustella naevia 1 3199085 2019.05.11 mapa
słowik szary, Luscinia luscinia 1 3199086 2019.05.11 mapa
wilga, Oriolus oriolus 2 3199087 2019.05.11 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3199088 2019.05.11 mapa
łęczak, Tringa glareola 1 3199089 2019.05.11 mapa
cierniówka, Sylvia communis 1 3199090 2019.05.11 mapa
czajka, Vanellus vanellus 2 3199091 2019.05.11 mapa
potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3199093 2019.05.11 mapa
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 3199094 2019.05.11 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3199095 2019.05.11 mapa
makolągwa, Linaria cannabina 1 3199096 2019.05.11 mapa
wróbel, Passer domesticus 1 3199097 2019.05.11 mapa
dudek, Upupa epops 1 3199098 2019.05.11 mapa
gęgawa, Anser anser 18 3199099 2019.05.11 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 10 3199100 2019.05.11 mapa
rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 3208906 2019.05.11 mapa
muchołówka szara, Muscicapa striata 1 3208924 2019.05.11 mapa
muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 3208927 2019.05.11 mapa
piegża, Sylvia curruca 1 3208929 2019.05.11 mapa
gęgawa, Anser anser 22 3181972 2019.05.08 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3181970 2019.05.08 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 6 3181971 2019.05.08 mapa
kukułka, Cuculus canorus 1 3181969 2019.05.08 mapa
jerzyk, Apus apus 1 3181967 2019.05.08 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3181966 2019.05.08 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 3181965 2019.05.08 mapa
bączek, Ixobrychus minutus 1 3181964 2019.05.08 mapa
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 3107825 2019.04.24 mapa
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 3107824 2019.04.24 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3107822 2019.04.24 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3107826 2019.04.24 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3107823 2019.04.24 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3107821 2019.04.24 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3107820 2019.04.24 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3107818 2019.04.24 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 2 3107819 2019.04.24 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 3107816 2019.04.24 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3107817 2019.04.24 mapa
głowienka, Aythya ferina 8 3107815 2019.04.24 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 3107814 2019.04.24 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3078392 2019.04.18 mapa
piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 3078389 2019.04.18 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 3078390 2019.04.18 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 3078391 2019.04.18 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3075372 2019.04.17 mapa
łyska, Fulica atra 30 3075374 2019.04.17 mapa
czernica, Aythya fuligula 2 3075371 2019.04.17 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 3075373 2019.04.17 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 1 3075368 2019.04.17 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3075369 2019.04.17 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 3075370 2019.04.17 mapa
dymówka, Hirundo rustica 3 3058566 2019.04.13 mapa
dymówka, Hirundo rustica 1 3058567 2019.04.13 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 3058565 2019.04.13 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3058564 2019.04.13 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 2 3058563 2019.04.13 mapa
sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 3058562 2019.04.13 mapa
samotnik, Tringa ochropus 1 3058561 2019.04.13 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3058328 2019.04.13 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3058327 2019.04.13 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3058324 2019.04.13 mapa
płaskonos, Spatula clypeata 2 3058326 2019.04.13 mapa
kapturka, Sylvia atricapilla 1 3058323 2019.04.13 mapa
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 3058325 2019.04.13 mapa
sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 3058322 2019.04.13 mapa
sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 3058321 2019.04.13 mapa
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 3058319 2019.04.13 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 2 3058320 2019.04.13 mapa
jastrząb, Accipiter gentilis 1 3058318 2019.04.13 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 3058317 2019.04.13 mapa
kulczyk, Serinus serinus 2 3058879 2019.04.13 mapa
kszyk, Gallinago gallinago 7 3058880 2019.04.13 mapa
świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 3058881 2019.04.13 mapa
skowronek, Alauda arvensis 1 3050079 2019.04.09 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 3 3050075 2019.04.09 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3050074 2019.04.09 mapa
bażant, Phasianus colchicus 3 3050076 2019.04.09 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 8 3050072 2019.04.09 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3050077 2019.04.09 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3050073 2019.04.09 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3050071 2019.04.09 mapa
dymówka, Hirundo rustica 2 3049740 2019.04.09 mapa
wąsatka, Panurus biarmicus 1 3046358 2019.04.08 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 3046357 2019.04.08 mapa
płaskonos, Spatula clypeata 1 3046356 2019.04.08 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3046355 2019.04.08 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 1 3046354 2019.04.08 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3046359 2019.04.08 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3046353 2019.04.08 mapa
łyska, Fulica atra 40 3043039 2019.04.08 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3043038 2019.04.08 mapa
sójka, Garrulus glandarius 6 3043037 2019.04.08 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3043035 2019.04.08 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3043034 2019.04.08 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 1 3043033 2019.04.08 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 2 3043036 2019.04.08 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 10 3043031 2019.04.08 mapa
kos, Turdus merula 2 3043030 2019.04.08 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3043032 2019.04.08 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3043029 2019.04.08 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 3043028 2019.04.08 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3043026 2019.04.08 mapa
głowienka, Aythya ferina 10 3043027 2019.04.08 mapa
płaskonos, Spatula clypeata 1 3043025 2019.04.08 mapa
bogatka, Parus major 10 3025455 2019.04.04 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3025454 2019.04.04 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3025452 2019.04.04 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3025453 2019.04.04 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3025451 2019.04.04 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3025450 2019.04.04 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3025449 2019.04.04 mapa
kos, Turdus merula 1 3025448 2019.04.04 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3025446 2019.04.04 mapa
grzywacz, Columba palumbus 2 3025447 2019.04.04 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3025444 2019.04.04 mapa
sosnówka, Periparus ater 1 3025445 2019.04.04 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3023373 2019.04.04 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 3023375 2019.04.04 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3023372 2019.04.04 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 10 3023371 2019.04.04 mapa
głowienka, Aythya ferina 2 3023370 2019.04.04 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3023369 2019.04.04 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 3023368 2019.04.04 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3023365 2019.04.04 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3023366 2019.04.04 mapa
krakwa, Mareca strepera 2 3023364 2019.04.04 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3023367 2019.04.04 mapa
czernica, Aythya fuligula 2 3023363 2019.04.04 mapa
głowienka, Aythya ferina 9 3023362 2019.04.04 mapa
zausznik, Podiceps nigricollis 1 3023361 2019.04.04 mapa
skowronek, Alauda arvensis 1 3002047 2019.03.30 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3002041 2019.03.30 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 2 3002025 2019.03.30 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3002024 2019.03.30 mapa
białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 3002016 2019.03.30 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 3002015 2019.03.30 mapa
skowronek, Alauda arvensis 1 3002014 2019.03.30 mapa
bocian biały, Ciconia ciconia 1 3002101 2019.03.30 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3002100 2019.03.30 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3002098 2019.03.30 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3002097 2019.03.30 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 3002106 2019.03.30 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 3002107 2019.03.30 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3002091 2019.03.30 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 1 3002104 2019.03.30 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 1 3002088 2019.03.30 mapa
grzywacz, Columba palumbus 2 3002090 2019.03.30 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 3002093 2019.03.30 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3002102 2019.03.30 mapa
łyska, Fulica atra 0 3002084 2019.03.30 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 3002086 2019.03.30 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3002082 2019.03.30 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 3002092 2019.03.30 mapa
wróbel, Passer domesticus 1 3001340 2019.03.30 mapa
kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3001339 2019.03.30 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 1 3001338 2019.03.30 mapa
kląskawka, Saxicola rubicola 2 3001337 2019.03.30 mapa
kawka, Corvus monedula 8 3001334 2019.03.30 mapa
żuraw, Grus grus 1 3001335 2019.03.30 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3001336 2019.03.30 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3001333 2019.03.30 mapa
czernica, Aythya fuligula 3 3001330 2019.03.30 mapa
głowienka, Aythya ferina 7 3001332 2019.03.30 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 3001331 2019.03.30 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 3001328 2019.03.30 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3001327 2019.03.30 mapa
grzywacz, Columba palumbus 1 3001323 2019.03.30 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 3001326 2019.03.30 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3001325 2019.03.30 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3001324 2019.03.30 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3001322 2019.03.30 mapa
gęgawa, Anser anser 1 3001320 2019.03.30 mapa
łyska, Fulica atra 45 3001319 2019.03.30 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3001321 2019.03.30 mapa
cyranka, Spatula querquedula 1 3001318 2019.03.30 mapa
cyranka, Spatula querquedula 1 3001317 2019.03.30 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3001316 2019.03.30 mapa
bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 3001315 2019.03.30 mapa
wąsatka, Panurus biarmicus 2 3001314 2019.03.30 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3001313 2019.03.30 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3001312 2019.03.30 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 3001311 2019.03.30 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3001310 2019.03.30 mapa
gęgawa, Anser anser 2 3001309 2019.03.30 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 3000751 2019.03.30 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3000753 2019.03.30 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3000750 2019.03.30 mapa
płaskonos, Spatula clypeata 9 3000749 2019.03.30 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 3000752 2019.03.30 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 3000748 2019.03.30 mapa
bogatka, Parus major 0 3000745 2019.03.30 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 3000746 2019.03.30 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3000747 2019.03.30 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 1 3000743 2019.03.30 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 2 3000744 2019.03.30 mapa
pliszka siwa, Motacilla alba 1 3000742 2019.03.30 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3000741 2019.03.30 mapa
żuraw, Grus grus 1 3000679 2019.03.30 mapa
błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3000680 2019.03.30 mapa
droździk, Turdus iliacus 2 3000681 2019.03.30 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 1 3000682 2019.03.30 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 10 3000683 2019.03.30 mapa
dzięciołek, Dryobates minor 1 3000688 2019.03.30 mapa
kruk, Corvus corax 1 3000689 2019.03.30 mapa
bażant, Phasianus colchicus 3 3000690 2019.03.30 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3000691 2019.03.30 mapa
czapla biała, Ardea alba 3 3000692 2019.03.30 mapa
kos, Turdus merula 0 3000693 2019.03.30 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 3000694 2019.03.30 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 0 3000695 2019.03.30 mapa
śpiewak, Turdus philomelos 1 3000696 2019.03.30 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3000697 2019.03.30 mapa
sójka, Garrulus glandarius 3 3000698 2019.03.30 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 3000699 2019.03.30 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3000687 2019.03.29 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3000684 2019.03.29 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3000685 2019.03.29 mapa
pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 3000686 2019.03.29 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 2990599 2019.03.27
szpak, Sturnus vulgaris 0 2990596 2019.03.27 mapa
łyska, Fulica atra 0 2990598 2019.03.27 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2990600 2019.03.27 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2990595 2019.03.27 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 2990594 2019.03.27 mapa
głowienka, Aythya ferina 10 2990592 2019.03.27 mapa
czernica, Aythya fuligula 4 2990597 2019.03.27 mapa
krakwa, Mareca strepera 4 2990593 2019.03.27 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2993202 2019.03.27 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2993223 2019.03.27 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 2 2993226 2019.03.27 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 2993228 2019.03.27 mapa
gęgawa, Anser anser 2 2993241 2019.03.27 mapa
gęgawa, Anser anser 1 2971172 2019.03.23
kokoszka, Gallinula chloropus 1 2971173 2019.03.23 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2971171 2019.03.23 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 2971170 2019.03.23
potrzos, Emberiza schoeniclus 2 2971168 2019.03.23 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2971169 2019.03.23 mapa
głowienka, Aythya ferina 10 2971166 2019.03.23 mapa
czernica, Aythya fuligula 4 2971167 2019.03.23 mapa
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 2971165 2019.03.23 mapa
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 2971164 2019.03.23 mapa
łyska, Fulica atra 0 2960527 2019.03.20
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2960526 2019.03.20
szpak, Sturnus vulgaris 0 2960528 2019.03.20
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2960524 2019.03.20
głowienka, Aythya ferina 9 2960525 2019.03.20
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2960523 2019.03.20 mapa
głowienka, Aythya ferina 8 2960521 2019.03.20 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2960522 2019.03.20 mapa
bąk, Botaurus stellaris 1 2960520 2019.03.20
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 2960519 2019.03.20
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 2960518 2019.03.20 mapa
gęgawa, Anser anser 1 2960516 2019.03.20 mapa
czernica, Aythya fuligula 4 2960517 2019.03.20 mapa
żuraw, Grus grus 5 2934027 2019.03.12
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2934026 2019.03.12
gęgawa, Anser anser 1 2934025 2019.03.12
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2934023 2019.03.12
szpak, Sturnus vulgaris 0 2934024 2019.03.12
łyska, Fulica atra 0 2934022 2019.03.12
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2934021 2019.03.12
myszołów, Buteo buteo 1 2934018 2019.03.12
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2934019 2019.03.12
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2934020 2019.03.12
bąk, Botaurus stellaris 1 2934016 2019.03.12
głowienka, Aythya ferina 20 2934017 2019.03.12
kuropatwa, Perdix perdix 1 2927171 2019.03.10
kos, Turdus merula 2 2927172 2019.03.10
skowronek, Alauda arvensis 2 2927170 2019.03.10
paszkot, Turdus viscivorus 2 2927169 2019.03.10
kormoran, Phalacrocorax carbo 6 2923394 2019.03.09
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 2923391 2019.03.09
słonka, Scolopax rusticola 1 2923390 2019.03.09
pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 2923393 2019.03.09
krogulec, Accipiter nisus 1 2923388 2019.03.09
myszołów, Buteo buteo 2 2923392 2019.03.09
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2923387 2019.03.09
dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 2923389 2019.03.09
śpiewak, Turdus philomelos 1 2923386 2019.03.09
mandarynka, Aix galericulata 2 2923385 2019.03.09
raniuszek, Aegithalos caudatus 3 2923384 2019.03.09
sójka, Garrulus glandarius 2 2923383 2019.03.09
krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 2923382 2019.03.09
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2923381 2019.03.09
kowalik, Sitta europaea 0 2923380 2019.03.09
kos, Turdus merula 1 2923379 2019.03.09
dzwoniec, Chloris chloris 1 2923378 2019.03.09
sierpówka, Streptopelia decaocto 2 2923377 2019.03.09
kwiczoł, Turdus pilaris 3 2923375 2019.03.09
mewa siwa, Larus canus 1 2923376 2019.03.09
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 2923374 2019.03.09
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 2923373 2019.03.09
czyż, Spinus spinus 15 2923371 2019.03.09
zięba, Fringilla coelebs 2 2923372 2019.03.09
dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 2923370 2019.03.09
sójka, Garrulus glandarius 1 2921438 2019.03.08 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 5 2921437 2019.03.08 mapa
wąsatka, Panurus biarmicus 3 2921435 2019.03.08 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2921436 2019.03.08 mapa
raniuszek, Aegithalos caudatus 10 2921434 2019.03.08 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 1 2921432 2019.03.08 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 1 2921433 2019.03.08 mapa
głowienka, Aythya ferina 3 2921431 2019.03.08 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 3 2921430 2019.03.08 mapa
gęgawa, Anser anser 2 2921429 2019.03.08 mapa
grzywacz, Columba palumbus 1 2919252 2019.03.07 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 2 2914856 2019.03.05 mapa
łyska, Fulica atra 11 2914857 2019.03.05 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2914858 2019.03.05 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 20 2914859 2019.03.05 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2914860 2019.03.05 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2914861 2019.03.05 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2914862 2019.03.05 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2914863 2019.03.05 mapa
sroka, Pica pica 0 2914864 2019.03.05 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 2914865 2019.03.05 mapa
gęgawa, Anser anser 2 2914866 2019.03.05 mapa
głowienka, Aythya ferina 16 2914867 2019.03.05 mapa
uszatka, Asio otus 1 2902427 2019.03.02 mapa
puszczyk, Strix aluco 5 2885338 2019.02.23 mapa
gawron, Corvus frugilegus 1 2875810 2019.02.20 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 2 2875807 2019.02.20 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 2875809 2019.02.20 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2875806 2019.02.20 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 2875808 2019.02.20 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2875805 2019.02.20 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2875804 2019.02.20 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 1 2872647 2019.02.19 mapa
skowronek, Alauda arvensis 1 2872646 2019.02.19 mapa
sroka, Pica pica 1 2872644 2019.02.19 mapa
bażant, Phasianus colchicus 1 2872645 2019.02.19 mapa
makolągwa, Linaria cannabina 20 2872650 2019.02.19 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 5 2872642 2019.02.19 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2872648 2019.02.19 mapa
sójka, Garrulus glandarius 9 2872649 2019.02.19 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 6 2872643 2019.02.19 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 1 2872640 2019.02.19 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 2872641 2019.02.19 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2872639 2019.02.19 mapa
sroka, Pica pica 2 2872638 2019.02.19 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2872637 2019.02.19 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 6 2872636 2019.02.19 mapa
bogatka, Parus major 0 2872596 2019.02.19 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 2872595 2019.02.19 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 2872594 2019.02.19 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 6 2872597 2019.02.19 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 2 2872592 2019.02.19 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 2872591 2019.02.19 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 2872590 2019.02.19 mapa
łyska, Fulica atra 2 2872589 2019.02.19 mapa
gągoł, Bucephala clangula 5 2865615 2019.02.17 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2865614 2019.02.17 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 2865612 2019.02.17 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 2865611 2019.02.17 mapa
nurogęś, Mergus merganser 6 2865607 2019.02.17 mapa
myszołów, Buteo buteo 4 2865610 2019.02.17 mapa
kruk, Corvus corax 6 2865608 2019.02.17 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 2865606 2019.02.17 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2865609 2019.02.17 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2865604 2019.02.17 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 2865605 2019.02.17 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 2865338 2019.02.17 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 2865337 2019.02.17 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2865339 2019.02.17 mapa
czubatka, Lophophanes cristatus 1 2865335 2019.02.17 mapa
gęgawa, Anser anser 40 2865334 2019.02.17 mapa
myszołów, Buteo buteo 2 2865180 2019.02.17 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2865182 2019.02.17 mapa
srokosz, Lanius excubitor 1 2865181 2019.02.17 mapa
czajka, Vanellus vanellus 1 2865179 2019.02.17 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 7 2865158 2019.02.17 mapa
mazurek, Passer montanus 3 2865156 2019.02.17 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 2 2865155 2019.02.17 mapa
gęgawa, Anser anser 8 2865153 2019.02.17 mapa
gęgawa, Anser anser 2 2865154 2019.02.17 mapa
skowronek, Alauda arvensis 5 2865151 2019.02.17 mapa
skowronek, Alauda arvensis 2 2865142 2019.02.17 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2865141 2019.02.17 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2865139 2019.02.17 mapa
bażant, Phasianus colchicus 2 2865138 2019.02.17 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2865137 2019.02.17 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2865130 2019.02.17 mapa
czapla biała, Ardea alba 1 2865129 2019.02.17 mapa
czyż, Spinus spinus 0 2865128 2019.02.17 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 6 2859620 2019.02.15 mapa
strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 2859619 2019.02.15 mapa
potrzos, Emberiza schoeniclus 3 2859618 2019.02.15 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 3 2859617 2019.02.15 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 4 2859616 2019.02.15 mapa
żuraw, Grus grus 1 2858410 2019.02.14 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2858411 2019.02.14 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2858412 2019.02.14 mapa
sójka, Garrulus glandarius 4 2858413 2019.02.14 mapa
kos, Turdus merula 3 2858414 2019.02.14 mapa
makolągwa, Linaria cannabina 0 2858415 2019.02.14 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 0 2858416 2019.02.14 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 3 2858417 2019.02.14 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2858418 2019.02.14 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2848781 2019.02.10 mapa
nurogęś, Mergus merganser 15 2848780 2019.02.10 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 20 2848778 2019.02.10 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2848779 2019.02.10 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2848751 2019.02.10 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2848750 2019.02.10 mapa
nurogęś, Mergus merganser 10 2848749 2019.02.10 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2848748 2019.02.10 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 50 2848747 2019.02.10 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 2848668 2019.02.10 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2848666 2019.02.10 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2848665 2019.02.10 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2848664 2019.02.10 mapa
kruk, Corvus corax 2 2848669 2019.02.10 mapa
mewa siwa, Larus canus 0 2848663 2019.02.10 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 0 2848662 2019.02.10 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 1 2848661 2019.02.10 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2848660 2019.02.10 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2848659 2019.02.10 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2848658 2019.02.10 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 2 2848657 2019.02.10 mapa
kos, Turdus merula 1 2848656 2019.02.10 mapa
dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 2848655 2019.02.10 mapa
mewa siwa, Larus canus 2 2843460 2019.02.08 mapa
łyska, Fulica atra 6 2843458 2019.02.08 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2843461 2019.02.08 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2843462 2019.02.08 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 2843457 2019.02.08 mapa
mazurek, Passer montanus 4 2843459 2019.02.08 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 2843455 2019.02.08 mapa
krakwa, Mareca strepera 1 2843456 2019.02.08 mapa
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 2842636 2019.02.07 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 2842637 2019.02.07 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 1 2842638 2019.02.07 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 1 2842639 2019.02.07 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 20 2842640 2019.02.07 mapa
bogatka, Parus major 0 2842641 2019.02.07 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2842642 2019.02.07 mapa
grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 2822881 2019.01.28 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2819945 2019.01.27 mapa
gągoł, Bucephala clangula 75 2819946 2019.01.27 mapa
nurogęś, Mergus merganser 30 2819947 2019.01.27 mapa
bażant, Phasianus colchicus 5 2819949 2019.01.27 mapa
perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 2819951 2019.01.27 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 0 2819953 2019.01.27 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2819955 2019.01.27 mapa
mewa siwa, Larus canus 30 2819957 2019.01.27 mapa
mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 2819959 2019.01.27 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 2819961 2019.01.27 mapa
mewa siodłata, Larus marinus 1 2819962 2019.01.27 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 2819963 2019.01.27 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2819965 2019.01.27 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2819967 2019.01.27 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 1 2819969 2019.01.27 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2819974 2019.01.27 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 2819978 2019.01.27 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 2 2819988 2019.01.27 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 2 2819990 2019.01.27 mapa
sroka, Pica pica 0 2819993 2019.01.27 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2819996 2019.01.27 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2819998 2019.01.27 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2820001 2019.01.27 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2820004 2019.01.27 mapa
bogatka, Parus major 0 2820006 2019.01.27 mapa
pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 2820007 2019.01.27 mapa
kos, Turdus merula 0 2820008 2019.01.27 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 28 2820010 2019.01.27 mapa
szpak, Sturnus vulgaris 26 2820012 2019.01.27 mapa
zięba, Fringilla coelebs 5 2820014 2019.01.27 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 20 2820047 2019.01.27 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 4 2820061 2019.01.27 mapa
mazurek, Passer montanus 75 2820062 2019.01.27 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 0 2817575 2019.01.26 mapa
mazurek, Passer montanus 0 2817578 2019.01.26 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2817580 2019.01.26 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2817583 2019.01.26 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2817585 2019.01.26 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2817589 2019.01.26 mapa
sroka, Pica pica 0 2817590 2019.01.26 mapa
bogatka, Parus major 0 2817591 2019.01.26 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2817594 2019.01.26 mapa
dzięcioł zielony, Picus viridis 1 2817596 2019.01.26 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 5 2817598 2019.01.26 mapa
gil, Pyrrhula pyrrhula 1 2817601 2019.01.26 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 30 2817603 2019.01.26 mapa
kowalik, Sitta europaea 0 2817604 2019.01.26 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 2817606 2019.01.26 mapa
zięba, Fringilla coelebs 2 2817607 2019.01.26 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 1 2817608 2019.01.26 mapa
cyraneczka, Anas crecca 4 2817617 2019.01.26 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2817618 2019.01.26 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 0 2817620 2019.01.26 mapa
kos, Turdus merula 0 2817656 2019.01.26 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 2814994 2019.01.25 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2814995 2019.01.25 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2814996 2019.01.25 mapa
bogatka, Parus major 0 2814997 2019.01.25 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2814998 2019.01.25 mapa
nurogęś, Mergus merganser 0 2814999 2019.01.25 mapa
mewa siodłata, Larus marinus 1 2815000 2019.01.25 mapa
sroka, Pica pica 0 2815001 2019.01.25 mapa
rożeniec, Anas acuta 1 2815002 2019.01.25 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 0 2799659 2019.01.19 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 2799658 2019.01.19 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 21 2799656 2019.01.19 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2799654 2019.01.19 mapa
wróbel, Passer domesticus 2 2799653 2019.01.19 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2799651 2019.01.19 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 2799655 2019.01.19 mapa
wodnik, Rallus aquaticus 1 2799657 2019.01.19 mapa
sroka, Pica pica 0 2799652 2019.01.19 mapa
bażant, Phasianus colchicus 0 2799649 2019.01.19 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 2 2799647 2019.01.19 mapa
kokoszka, Gallinula chloropus 2 2799650 2019.01.19 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2799648 2019.01.19 mapa
łyska, Fulica atra 0 2799646 2019.01.19 mapa
mazurek, Passer montanus 0 2799645 2019.01.19 mapa
kos, Turdus merula 0 2799644 2019.01.19 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2799643 2019.01.19 mapa
bogatka, Parus major 0 2799642 2019.01.19 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 6 2798672 2019.01.18 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 2796718 2019.01.17 mapa
kawka, Corvus monedula 0 2796717 2019.01.17 mapa
gawron, Corvus frugilegus 0 2796716 2019.01.17 mapa
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 2796715 2019.01.17 mapa
gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 2796712 2019.01.17 mapa
gęś białoczelna, Anser albifrons 4 2796713 2019.01.17 mapa
czapla siwa, Ardea cinerea 1 2796714 2019.01.17 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 1 2796711 2019.01.17 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 20 2796709 2019.01.17 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 0 2796710 2019.01.17 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2796708 2019.01.17 mapa
nurogęś, Mergus merganser 20 2796707 2019.01.17 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 2 2789574 2019.01.13 mapa
bielaczek, Mergellus albellus 2 2789575 2019.01.13 mapa
krwawodziób, Tringa totanus 1 2789583 2019.01.13
krzyżówka, Anas platyrhynchos 0 2789584 2019.01.13 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 0 2789585 2019.01.13 mapa
gągoł, Bucephala clangula 0 2789586 2019.01.13 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 0 2789587 2019.01.13 mapa
nurogęś, Mergus merganser 0 2789588 2019.01.13 mapa
cyraneczka, Anas crecca 6 2789590 2019.01.13 mapa
świstun, Mareca penelope 1 2789591 2019.01.13 mapa
łabędź niemy, Cygnus olor 8 2789593 2019.01.13 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2789596 2019.01.13 mapa
bogatka, Parus major 2 2789597 2019.01.13 mapa
puszczyk, Strix aluco 1 2791474 2019.01.13 mapa
mandarynka, Aix galericulata 5 2791476 2019.01.13 mapa
łyska, Fulica atra 10 2791480 2019.01.13 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 50 2786825 2019.01.12 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2786827 2019.01.12 mapa
srokosz, Lanius excubitor 1 2786828 2019.01.12 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 1 2786829 2019.01.12 mapa
pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 2786842 2019.01.12 mapa
kowalik, Sitta europaea 1 2786843 2019.01.12 mapa
bogatka, Parus major 6 2786845 2019.01.12 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 4 2786846 2019.01.12 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 30 2786848 2019.01.12 mapa
gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 2782973 2019.01.10 mapa
myszołów, Buteo buteo 1 2782974 2019.01.10 mapa
dzięciołek, Dryobates minor 1 2782975 2019.01.10 mapa
sójka, Garrulus glandarius 1 2782976 2019.01.10 mapa
sroka, Pica pica 6 2782977 2019.01.10 mapa
gawron, Corvus frugilegus 10 2782978 2019.01.10 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 50 2782979 2019.01.10 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 10 2782980 2019.01.10 mapa
bogatka, Parus major 10 2782981 2019.01.10 mapa
mysikrólik, Regulus regulus 1 2782982 2019.01.10 mapa
rudzik, Erithacus rubecula 1 2782983 2019.01.10 mapa
kos, Turdus merula 1 2782984 2019.01.10 mapa
czeczotka, Acanthis flammea 120 2782985 2019.01.10 mapa
krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 2774758 2019.01.06 mapa
gągoł, Bucephala clangula 2 2774759 2019.01.06 mapa
nurogęś, Mergus merganser 2 2774760 2019.01.06 mapa
bażant, Phasianus colchicus 3 2774761 2019.01.06 mapa
sierpówka, Streptopelia decaocto 8 2774762 2019.01.06 mapa
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 2774763 2019.01.06 mapa
mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 2774764 2019.01.06 mapa
kormoran, Phalacrocorax carbo 1 2774765 2019.01.06 mapa
krogulec, Accipiter nisus 1 2774766 2019.01.06 mapa
bielik, Haliaeetus albicilla 2 2774768 2019.01.06 mapa
myszołów, Buteo buteo 2 2774775 2019.01.06 mapa
zimorodek, Alcedo atthis 1 2774776 2019.01.06 mapa
sójka, Garrulus glandarius 2 2774777 2019.01.06 mapa
sroka, Pica pica 2 2774778 2019.01.06 mapa
kawka, Corvus monedula 2 2774780 2019.01.06 mapa
gawron, Corvus frugilegus 10 2774783 2019.01.06 mapa
wrona siwa, Corvus cornix 10 2774784 2019.01.06 mapa
droździk, Turdus iliacus 2 2774785 2019.01.06 mapa
kos, Turdus merula 1 2774786 2019.01.06 mapa
kwiczoł, Turdus pilaris 30 2774787 2019.01.06 mapa
zięba, Fringilla coelebs 1 2774789 2019.01.06 mapa
szczygieł, Carduelis carduelis 4 2774791 2019.01.06 mapa
bogatka, Parus major 4 2774793 2019.01.06 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 1 2774823 2019.01.06 mapa
mazurek, Passer montanus 10 2774824 2019.01.06 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 10 2774835 2019.01.06 mapa
pustułka, Falco tinnunculus 1 2774865 2019.01.06 mapa
dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 2772921 2019.01.05 mapa
czubatka, Lophophanes cristatus 1 2772922 2019.01.05 mapa
modraszka, Cyanistes caeruleus 10 2772923 2019.01.05 mapa
bogatka, Parus major 10 2772924 2019.01.05 mapa
srokosz, Lanius excubitor 1 2772926 2019.01.05 mapa
kowalik, Sitta europaea 7 2772928 2019.01.05 mapa
dzwoniec, Chloris chloris 50 2772929 2019.01.05 mapa
trznadel, Emberiza citrinella 100 2772931 2019.01.05 mapa