Mapy1. Obserwacje wg drużyn.

mapa

2. Obserwacje wg rzadkości gatunków.

mapa

3. Zagęszczenie obserwacji.

mapa

 

1. Obserwacje wg drużyn.

Oto podstawowwa mapa z wynikami Warszawskiego Wielkiego Roku. Każda z drużyn oznaczona jest innym kolorem (widoczne w legendzie po prawej stronie mapy). Po powiększeniu mapy do pewnego poziomu pojawią się na niej gatunki ptaków. Każda z obserwacji (punktów) na mapie może zostać "kliknięta", spowoduje to wyświetlenie okna informacyjnego. Lokalizacje oznaczone przez obserwatorów jako ukryte nie pojawią się na mapie. Mapę warto wyświetlić w pełnym oknie.
2. Obserwacje wg rzadkości gatunków.

Na poniższej mapie ciemniejsze i mniej przezroczyste punkty to obserwacje gatunków, które widziało najmniej drużym. Mapę warto wyświetlić w pełnym oknie.
3. Zagęszczenie obserwacji.

Poniższa mapa 'gorących obszarów' przedstawia miejsca o największym zagęszczeniu obserwacji. Mapę warto wyświetlić w pełnym oknie.