Mapa obserwacjiPoniższa mapa przedstawia wyniki Warszawskiego Wielkiego Roku. Mapa aktualizowana jest co tydzień (może zatem nie mieć części obserwacji wykazanych w tabelach powyżej). Każda z drużyn oznaczona jest innym kolorem (widoczne w legendzie po prawej stronie mapy). Po powiększeniu mapy do pewnego poziomu pojawią się na niej gatunki ptaków. Każda z obserwacji (punktów) na mapie może zostać "kliknięta", spowoduje to wyświetlenie okna informacyjnego. Lokalizacje oznaczone przez obserwatorów jako ukryte nie pojawią się na mapie. Mapę warto wyświetlić w pełnym oknie.