Analiza obserwacji gatunków wg krajowej listy awifaunyGatunki bez obserwacji w 2019 roku wyszarzono. Bladoróżowym kolorem zaznaczono gatunki widziane w latach 2017-2018, a nie widziane w tym roku. Pogrubiona czcionka oznacza gatunki widziane w 2019 r., a nie widziane w latach 2017-2018. Zielonym kolorem tła oznaczono obserwacje gatunku w poszczególnych miesiącach roku.

# Gatunek Σ os. Σ druż. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kat. Stat. Rząd Rodzina
1 sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 0 C Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
2 sterniczka, Oxyura leucocephala 0 A Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
3 łabędź niemy, Cygnus olor 446 23 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
4 łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
5 łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 0 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
6 bernikla obrożna, Branta bernicla 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
7 bernikla białolica, Branta leucopsis 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
8 bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
9 bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 2 C l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
10 gęgawa, Anser anser 234 17 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
11 gęś zbożowa, Anser fabalis 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
12 gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 6 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
13 gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
14 gęś białoczelna, Anser albifrons 28 9 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
15 gęś mała, Anser erythropus 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
16 lodówka, Clangula hyemalis 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
17 turkan, Somateria spectabilis 0 A Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
18 edredon, Somateria mollissima 0 A l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
19 birginiak, Polysticta stelleri 0 A Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
20 uhla, Melanitta fusca 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
21 uhla garbonosa, Melanitta deglandi 0 A z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
22 markaczka, Melanitta nigra 0 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
23 markaczka amerykańska, Melanitta americana 0 A Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
24 gągoł, Bucephala clangula 366 17 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
25 bielaczek, Mergellus albellus 14 6 A P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
26 nurogęś, Mergus merganser 560 24 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
27 szlachar, Mergus serrator 3 3 A (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
28 kamieniuszka, Histrionicus histrionicus 0 A z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
29 gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 0 C l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
30 ohar, Tadorna tadorna 14 4 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
31 kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 0 A (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
32 hełmiatka, Netta rufina 0 A l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
33 głowienka, Aythya ferina 285 20 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
34 podgorzałka, Aythya nyroca 0 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
35 czerniczka, Aythya collaris 0 A Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
36 czernica, Aythya fuligula 76 18 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
37 ogorzałka, Aythya marila 0 A (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
38 ogorzałka mała, Aythya affinis 0 A z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
39 cyranka, Spatula querquedula 32 10 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
40 płaskonos, Spatula clypeata 34 7 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
41 cyranka modroskrzydła, Spatula discors 0 A z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
42 krakwa, Mareca strepera 44 13 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
43 świstun, Mareca penelope 91 6 A l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
44 świstun amerykański, Mareca americana 0 A Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
45 krzyżówka, Anas platyrhynchos 3410 27 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
46 rożeniec, Anas acuta 24 17 A l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
47 cyraneczka, Anas crecca 145 16 A L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
48 cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 0 A z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
49 mandarynka, Aix galericulata 323 22 C l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
50 przepiórka, Coturnix coturnix 5 4 A L Grzebiące Kurowate | Kuropatwy
51 bażant, Phasianus colchicus 158 21 C L Grzebiące Kurowate | Bażanty
52 kuropatwa, Perdix perdix 3 2 A L Grzebiące Kurowate | Kuropatwy
53 jarząbek, Tetrastes bonasia 0 A L Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
54 pardwa mszarna, Lagopus lagopus 0 B (z) Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
55 głuszec, Tetrao urogallus 0 A L Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
56 cietrzew, Lyrurus tetrix 0 A L Grzebiące Kurowate | Głuszcowate
57 flaming różowy, Phoenicopterus roseus 0 A Z Flamingowe Flamingi
58 perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps 0 A z Perkozowe Perkozy
59 perkozek, Tachybaptus ruficollis 42 15 A L Perkozowe Perkozy
60 perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 22 9 A L Perkozowe Perkozy
61 perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 109 19 A L Perkozowe Perkozy
62 perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 2 A (l) P Perkozowe Perkozy
63 zausznik, Podiceps nigricollis 46 10 A L Perkozowe Perkozy
64 gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1190 25 C L Gołębiowe Gołebiowate | Gołębie
65 siniak, Columba oenas 8 2 A L Gołębiowe Gołebiowate | Gołębie
66 grzywacz, Columba palumbus 6404 25 A L Gołębiowe Gołebiowate | Gołębie
67 turkawka, Streptopelia turtur 0 A L Gołębiowe Gołebiowate | Gołębie
68 turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 0 A z Gołębiowe Gołebiowate | Gołębie
69 sierpówka, Streptopelia decaocto 258 23 A L Gołębiowe Gołebiowate | Gołębie
70 pustynnik, Syrrhaptes paradoxus 0 A Z Stepówki Stepówki
71 lelek, Caprimulgus europaeus 4 4 A L Lelkowe Lelkowate
72 jerzyk alpejski, Tachymarptis melba 0 A Z Krótkonogie Jerzykowate | Jerzyki
73 jerzyk blady, Apus pallidus 0 A z Krótkonogie Jerzykowate | Jerzyki
74 jerzyk, Apus apus 1171 21 A L Krótkonogie Jerzykowate | Jerzyki
75 kukułka, Cuculus canorus 51 15 A L Kukułkowe Kukułkowate | Kukułki
76 wodnik, Rallus aquaticus 9 8 A L Żurawiowe Chruściele
77 derkacz, Crex crex 24 8 A L Żurawiowe Chruściele
78 kropiatka, Porzana porzana 2 2 A L Żurawiowe Chruściele
79 zielonka, Zapornia parva 2 2 A L Żurawiowe Chruściele
80 karliczka, Zapornia pusilla 0 B (l Z) Żurawiowe Chruściele
81 kokoszka, Gallinula chloropus 112 17 A L Żurawiowe Chruściele
82 łyska, Fulica atra 924 26 A L Żurawiowe Chruściele
83 żuraw stepowy, Grus virgo 0 A z Żurawiowe Żurawie | Żurawie
84 żuraw, Grus grus 1026 16 A L Żurawiowe Żurawie | Żurawie
85 strepet, Tetrax tetrax 0 A (l) Z Dropie Dropie